Painostavasta parituksesta on tulossa ihmiskaupparikos

Ihmiskauppaan liittyvää hyväksikäyttöä on arvioitu esiintyvän erityisesti organisoidussa prostituutiossa, minkä vuoksi ihmiskaupparikoksilla on kytkentä paritusrikoksiin.

Kotimaa
Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja HenrikssonYle

Painostamista sisältävistä paritusrikoksista on uuden lakiesityksen mukaan tulossa ihmiskaupparikoksia.

Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt muutoksia ihmiskauppaa ja paritusta koskeviin rangaistussäännöksiin. Tarkoituksena on selventää rajanvetoa ihmiskauppa- ja paritusrikosten sekä toisaalta ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välillä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on tyytyväinen työryhmän ehdottamiin lainmuutoksiin.

- Esimerkiksi painostamista koskeva tekotapa siirrettäisiin paritussäännöksestä ihmiskauppasäännökseen. Painostamista sisältävät teot pitäisi ennen kaikkea katsoa ihmiskaupaksi eikä paritukseksi, ministeri sanoo.

Henriksson pitää erityisen tärkeänä sitä, että ehdotuksen mukaan parituksen kohteena olevan henkilön asemaa parannettaisiin.

- Hänelle voitaisiin esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten määrätä avustaja ja tukihenkilö riippumatta siitä, onko hänet katsottu asianomistajaksi ja onko hän esittänyt asiassa vaatimuksia, Henriksson sanoo.

Samalla rikosoikeudellista vastuuta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä laajennettaisiin. Yritys tai yhteisö voitaisiin ehdotuksen mukaan tuomita tästä yhteisösakkoon. Lisäksi liiketoiminnassa kiskonnantapaiseen työsyrjintään syyllistynyt voitaisiin määrätä liiketoimintakieltoon.