Rajala: Kasitien remontti uuden liikennepolitiikan hengen mukainen

Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala vaatii,  että valtatie 8:n remontti Turun ja Porin välillä toteutetaan kokonaisuudessaan. Hän sanoo, että suunniteltu tieremontti on kustannustehokkuudeltaan ja kohteiltaan uuden liikennepolitiikan hengen mukainen.

Kotimaa
Rajala
Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala.Yle / Olli-Pekka Salli

Maakuntajohtaja Pertti Rajala sanoo, että Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on yhteisymmärryksessä hyväksytty toimenpiteet eli Raisio-Nousiainen -välin nelikaistaistus, Hangassuo-Pori -välin parantaminen sekä niiden väliin jäävät tievalaistus- ja liittymäjärjestelyt. Raisio-Nousiainen nelikaistaistuksella on tarkoitus ratkaista nykyinen tien sujuvuus-, turvallisuus- ja pohjavesiongelma.

- Hanke on erittäin kustannustehokas. Alueen toimijat ja erityisesti tienkäyttäjät tukevat hanketta yksimielisesti.

Maakuntajohtaja Rajala pitää välttämättömänä, että tällä hallituskaudella valtatie 8:n korjaukseen käytetään liikennepoliittisessa selonteossa esitetyt 100 miljoonaa euroa ja seuraavalla hallituskaudella vähintään saman verran eli 100 miljoonaa euroa.

Tällä hallituskaudella toteuttamatta jäävät kohteet on Rajalan mielestä sisällytettävä seuraavan hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon. Puuttuvia kohteita ovat muun muassa korjaukset väleillä Mynämäki-Laitila ja Eurajoki-Pori.