Nuorten vaalipaneelissa tutut kysymykset yllättivät

Variskan koulun ysiluokkalaiset pääsivät vaalipaneelissa haastamaan ehdokkaita. Kysymysten aihepiiri kumpusi teinien arkielämästä.

vaalit

Suurimpien puolueiden ehdokkaat pääsivät vastaamaan Variskan koulun yhdeksäsluokkalaisten laatimiin kysymyksiin. Kuntapäättämistä käydään läpi yhteiskuntaopin tunneilla.

Ysiluokkalaisia kiinnostivat itseään koskettavien asioiden, kuten kouluruoan ja mopoparkin, lisäksi myös kuntaliitokset ja kaavoitus. Ehkä hieman yllättäen erityisesti terveydenhoito kiinnosti 15-vuotiaita.

- Terveysasioista on niin paljon puhuttu tunneillakin, että siksi ne ovat jääneet mieleen, sanoo Sanna Holm, Varsikan koulun 9B-luokalta.

- Itselläni oli jalka huonossa kunnossa kesällä ja hoito oli vähän huonoa, lisää Jesse Aalto 9A:lta.

Äänestysiän lasku jakoi mielipiteitä

- Ei, koska sitten tulisi paljon pilaääniä, sanoo Jesse Aalto.

- Kyllä, koska jos on oikeasti kiinnostunut politiikasta, niin sitten joutuu odottamaan sinne kahdeksaantoista, että saa äänestää, vastaa puolestaan Sanna Holm.

- Jos äänestysikää laskettaisiin, niin ne jotka ovat kiinnostuneita politiikasta saisivat äänensä kuuluviin, lisää Aleksi Siirtola 9E-luokalta.

Kuntapäättämisen opetusta käytännössä

Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Riina Mäkelälammi halusi järjestää vaalipaneelin siksi, että kuntapäättäminen tulisi oppilaille tutuksi konkreettisesti.

- Mietimme oppilaiden kanssa niitä asioita, joita he haluaisivat Vaasassa parantaa, ja sen pohjalta oppilaat laativat kysymykset. Itsenikin yllätti se, miten fiksuja nuoria meillä on, iloitsee Mäkelälammi.

- Kouluruoka ja liikennejärjestelyt nousivat parannusehdotusten kärkeen, mutta yllättäen myös omakotitonttien jako ja kaavoitus, sekä terveyspalvelut askarruttivat yhdeksäsluokkalaisia, sanoo Riina Mäkelälammi.