Kiuruveden uusi turvesuo nousee jälleen esille

Luodesuolle kaavaillusta turvetuotannosta voi jättää nyt mielipiteitä.

turvetuotanto

Kiuruveden Luodesuolle suunnitellun turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi nyt jättää mielipiteitä.

Vapo ja Kuopion Energia suunnittelevat aloittavansa turvetuotannon Luodesuolla Huutoniemenperän ja Makkaraperän kylien alueella. Alueen kokonaispinta-ala noin 230 hehtaaria, josta tuotantokelpoista pinta-alaa on noin 200 hehtaaria.

Alue on suurimmaksi osaksi ojitettua. Ojittamatonta luonnontilaista suoaluetta on 23 hehtaaria.

Vaikutukset näkyvät lähinnä Näläntöjärvessä

Hankealue sijoittuu pääosin Näläntöjärven valuma-alueelle ja osittain myös Rikkajoen ja Osmanginjärven-Jylängönjoen valuma-alueille.

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdettaisiin osalta lohkoista Rikkajoen kautta Näläntöjärveen, osalta suoraan Näläntöjärveen ja osittain Näläntöjärven alapuoliseen Remesjokeen.

Suunnitellun turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä Kiuruveden kaupungintalolla sekä Kuopiossa Pohjois-Savon ely-keskuksen Asemakadun toimipisteessä.

Lausuntoja ja mielipiteitä voi jättää joulukuun alkupuolelle saakka. Ely-keskus antaa oman lausuntonsa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyydestä helmikuussa.

Ympäristövaikutuksia esitellään yleisölle

Turvehanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisölle Kiuruvedellä Tihisen Elotuvalla keskiviikkona 31. lokakuuta kello 18.30.

Vapo suunnittelee turvetuotannon aloittamista Kiuruvedellä myös Jokisuon alueella. Noin 200 hehtaarin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ei ole vielä valmistunut.