1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Reumatekijä ennustaa myös terveiden nivelreumariskiä

Tanskalaistutkimuksen mukaan verinäytteestä mitattava reumatekijä voi kertoa myös ketkä terveet ovat suurentuneessa vaarassa sairastua nivelreumaan. Yleensä reumatekijä mitataan vain nivelvaivoja potevilta, joilla epäillään nivelreumaa.

British Medical Journalin julkaisemat tulokset perustuvat 9 700 terveen 20–100-vuotiaan tanskalaisen testituloksiin. Keskimäärin 28-vuotisen seurannan aikana heistä 180 sai nivelreumadiagnoosin.

Tulosten perusteella nivelreuman kehittyminen oli sitä todennäköisempää mitä suurempi reumatekijän pitoisuus henkilöllä oli. Huomattavimmassa sairastumisriskissä olivat 50–69-vuotiaat naiset, joiden reumatekijän pitoisuus oli yli 100 IU/ml. Heistä jopa kolmannes sairastui nivelreumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuitenkin myös muissa ikäryhmissä reumatekijä ennusti sairastumista, vaikkei yhtä voimakkaasti.

Tanskalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, mutta niiden soveltaminen käytäntöön on vaikeaa, sillä reumatekijä mitataan vain harvoin, jos potilaalla ei ole nivelvaivoja. Reumatekijän mittaaminen oireettomilta puolestaan toisi mukanaan huomattavat kustannukset etenkin, jos positiivisen tuloksen saaneet ohjattaisiin erikoislääkärille. Tällöinkin nivelreuman varhainen toteaminen voisi edellyttää pitkään jatkuvia seurantakäyntejä ja testejä.

Nivelreuma on pitkäaikainen nivelten sairaus, jonka aiheuttajaa ei tunneta. Sairaus on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä. Nivelreumaa sairastaa lähes yksi sadasta yli 16-vuotiaasta suomalaisesta.