UK-puistosta löytyi uusi sammallaji

Metsähallituksen sammalkartoituksissa on löytynyt harvinainen kuparikivisammal (Grimmia atrata). Suojelubiologi Riikka Juutinen keräsi ensimmäisen kuparikivisammalnäytteen Suomesta UK-puistosta puroon laskevalta kuparipitoiselta kalliolta.

luonto
Kuparikivisammalen kasvukallioita Urho Kekkosen kansallispuistossa
Kuparikivisammalen kasvukallioita Urho Kekkosen kansallispuistossa syyskuun lopulla 2012Riikka Juutinen / Metsähallitus

Kuparikivisammal on harvinainen koko Euroopassa. Se kasvaa Ruotsissa ja Norjassakin vain muutamalla paikalla. Sammal viihtyy ajoittain kosteilla kuparipitoisilla kivipinnoilla.

Mitään näin erikoista ei Riikka Juutinen olisi arvannut löytävänsä UK-puistosta.

- Näin useampana päivänä melko runsaasti kellertävää kuparipitoista kivilajia, jolla tiesin kasvavan erityisen harvinaista sammallajistoa. Runsas kuparipitoisuus on suurimmalle osalle sammalista myrkkyä, mutta ne harvat lajit, jotka siinä pystyvät kasvamaan, ovat joko todella yleisiä tai todella harvinaisia.

Pienikokoiselle lajille löytyi nimi vasta mikroskooppimäärityksen avulla. Määritys vaati vahvistuksekseen myös toisen sammaltutkijan hyväksynnän.

Kuparikivisammal paljastaa raskasmetallin

Sammallajisto ilmentää kasvualustansa ominaisuuksia erityisen hyvin. Sammaliin perehtynyt henkilö pystyy kertomaan lajiston perusteella mm. kasvualustan ravinteisuudesta. Kuparikivisammalen tapauksessa saadaan tietoa kiven sisältämistä raskasmetalleista.

Sammalet ovatkin tärkeä apuväline mm. kallio- ja suoluontotyyppien tunnistamisessa. Myös geologit tuntevat sammalien kyvyn kertoa ympäristöstään enemmän kuin mitä päällepäin voisi sanoa.