Uusia varauksia kaivosyhtiöille Kittilään ja Sodankylään

Tukes on myöntänyt uusia aluevarauksia Kittilään ja Sodankylään. Kittilästä kullanetsintää varten Sinoseljän alueelle on varauksen tehnyt Drake Resources Sweden AB ja kullan ja kuparin etsintää varten varauksen on tehnyt Tiukuvaaran alueelta Northland Mines Oy.

Kittilä
Malminetintää varten tehdyt varaukset.
Kaivosyhtiöiden aluevaraukset Keski-Lapin alueella.Tukes/kaivosrekisteri. Karttapohja Maanmittaushallitus.

Sinoseljän varausalueen koko on reilut 5 km² ja Tiukuvaaran lähes 16,5 km². Nortland Mines Oy:lle on myönnetty varauslupa lähes kuudenkymmenen neliökilometrin suuruiselle alueelle Sodankylän Roivaisen alueelta.

Päätökset varausluvista ovat nähtävissä Tukesin toimistolla Rovaniemellä ja Tukesin kotisivuilla, www.tukes.fi (siirryt toiseen palveluun) sekä Kittilän kunnanvirastolla.

Päätöksiin voi hakea muutosta Rovaniemen hallinto-oikeudesta marraskuun 21. päivään saakka. Varaus antaa vain etuoikeuden malminetsintälupaan, mutta ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen.