Tupakoinnin lopettaminen ajoissa antaa naiselle rutkasti lisää elinvuosia

Britanniassa tehty tutkimus on suurin naisten tupakkakuolleisuudesta koskaan tehty.

terveys

Tupakoinnin aiheuttamat sairaudet lyhentävät naisen elinikää vähintään kymmenellä vuodella, mutta nuo vuodet saa melkein kokonaan takaisin lopettamalla alle kolmekymppisenä. Myös alle nelikymppisenä lopettavat pidentävät elämäänsä, mutta vaikutus ei ole yhtä merkittävä.

Arvostetun Lancet-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 1,3 miljoonan vuosina 1996–2001 värvätyn naisen aineistoon. Tutkimuksen alkaessa naiset olivat 50–65 -vuotiaita. Britanniassa tehty tutkimus on suurin naisten tupakkakuolleisuudesta koskaan tehty.

Naisia seurattiin keskimäärin 12 vuoden ajan, ja tuona aikana 66 000 heistä kuoli. Seurannan alkaessa viidennes naisista tupakoi, kolmannes oli ehtinyt jo lopettaa ja puolet oli savuttomia.

Tulosten perusteella tupakointia jatkavien riski kuolla seuraavien yhdeksän vuoden aikana oli kolme kertaa suurempi kuin savuttomien. Käytännössä tämä tarkoitti, että kaksi kolmannesta 50-, 60- ja 70-vuotiaiden tupakoitsijoiden kuolemista johtui tupakkataudeista kuten keuhkosyövästä ja sydänsairauksista.

Riskit olivat kuitenkin merkittävästi pienempiä, jos nainen oli lopettanut tupakoinnin noin kolmekymppisenä. Tuolloin estyi 97 % tupakointiin liitetystä kuolemanriskistä. Tupakoinnin vasta neljänkymmenen iässä lopettaneet eivät hyötyneet yhtä paljon, mutta heidänkin kuolleisuutensa laski huomattavasti. Heidän riskinsä menehtyä seuraavien yhdeksän vuoden aikana olisi ollut kymmenkertainen, jos he olisivat jatkaneet tupakointia.

Naisten tupakointi yleistyi myöhemmin kuin miesten, minkä vuoksi kuolleisuusvaikutusten tutkiminen onnistuu kunnolla vasta nyt, kun riittävän moni nainen on tupakoinut riittävän pitkään.

WHO:n arvioiden mukaan tupakkaan kuolee vuosittain noin kuusi miljoonaa ihmistä. Suomessa 15–64-vuotiaista miehistä neljännes tupakoi päivittäin ja naisista noin joka kuudes.

Lähteet: Duodecim