Nukkuvien puolueen 44 prosenttia huolenaihe

Kuntavaalien heikko äänestysprosentti huolestuttaa puolueiden edustajia. Pohjois-Savossa äänestämättä jätti 44,4 prosenttia äänioikeutetuista. Jatkossa kuntaliitosten pelätään laimentavan äänetysintoa entisestään.

Kuntavaalit 2012
Äänestäjä leimauttaa äänestyslipun.
Pertti Huotari / Yle

Kuntavaalien laimea äänestysinto herättää huolen siitä, kuinka suppealla kuntalaisten osuudella päätöksentekovalta on saatu. Puolueissa mietitään nyt, miten äänestysintoa saataisiin nostettua.

Pohjois-Savon runsaasta 200 000 äänioikeutetusta yli 89 000 jätti äänestämättä. Se tekee nukkuvien puolueen osuudeksi yli 44 prosenttia. Kuopion äänestysaktiivisuus jäi 52,3 prosenttiin. Sillä on merkitystä koko maakunnan kannalta, koska Kuopiossa on 84800 äänioikeutettua, mikä on 42 prosenttia koko Pohjois-Savon äänioikeutettujen määrästä.

Kyllä politiikassa on kuitenkin kyse aina vakavista asioista ja ihmisten asioiden hoitamisesta.

Seppo Kääriäinen

Asiat vieraita äänestäjille

Matalan äänestysprosentin syyksi on tarjottu muun muassa lyhyelle aikaa sattuneita useita vaaleja sekä sitä, että kuntauudistus ja sote-uudistus jäivät tavallisille ihmisille etäisiksi ja epäselviksi asioiksi.

Yksi äänestämättä jättäneistä oli nuori kuopiolainen Joona Kauppinen. Hän ei löytänyt vaaleista mitään itseään koskevaa.

- Siellä ei ollut ketään sellaista ehdokasta, joka olisi niin paljon mielenkiintoa herättänyt ja se on semmoinen etäinen asia, perustelee Kauppinen.

Kuntaliitokset huonontavat tilannetta?

Jatkossa äänestysaktiivisuuden pelätään laskevan edelleen, kun kuntaliitokset etäännyttävät äänestäjiä entistä kauemmas päättäjistä. Keskustan kansanedustaja ja Iisalmen kaupunginvaltuuston

Oleellinen asia on, että poliitikot ja politiikka puhuvat ohi kansalaisten.

Eero Hoffrén

puheenjohtaja Seppo Kääriäinen haluaisi politiikkaan enemmän asiaa ja vähemmän viihdettä.

- Mitä enemmän politiikka viihteellistyy, mitä enemmän se on showta, sitä vähemmän ihmisiä itse politiikka kiinnostaa. Kyllä politiikassa on kuitenkin kyse aina vakavista asioista ja ihmisten asioiden hoitamisesta arvojen pohjalta ja siinä suhteessa jokainen puolue saa mennä itseensä, toteaa Kääriäinen.

Politiikkaa tehtävä kansalaisten parissa

Oikeusministeriössä valmistellaan kuntauudistukseen liittyvää demokratiauudistusta, jotta kansalaisilla olisi vaikuttamismahdollisuuksia. Pohjois-Savon sosialidemokraattien toiminnanjohtaja Eero Hoffrén muistuttaa, että poliitikot puhuvat eri kieltä kun tavalliset ihmiset.

- Oleellinen asia on, että poliitikot ja politiikka puhuvat ohi kansalaisten. Tavallinen kansalainen ja politiikka eivät kohtaa, ne ovat oikeastaan eri maailmoissa. Se edellyttää kansankielistämistä ja toimintaa kansalaisten keskuudessa, vaatii Hoffrén.