1. yle.fi
  2. Uutiset

Vieraskielinen aineopetus ehkäisee kieliangstia

Oppilaat pitävät vieraiden kielten oppimista tärkeänä, mutta kokevat vieraiden kielten opetuksen irralliseksi muusta koulunkäynnistä.

vieras kieli
Opettaja kirjoittaa taululle.
Yle

Vieraskielinen aineopetus tukee koululaisen kielten oppimista tehokkaasti. Tämä käy ilmi kasvatustieteen maisterin Marju Markkasen Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Markkasen mukaan vieraskielinen aineopetus kehittää koululaisten kielitaitoa sekä auttaa kohtaamaan globalisoitumisen haasteita. Samalla oppilaan jännitys käyttää vierasta kieltä vähenee ja kieltä käytetään rohkeammin kuin perinteisellä vieraan kielen tunnilla.

- Perinteinen kielenopetus on ollut sitä, että tunneilla tehdään paljon kirjallisia harjoituksia. Puhumiselle jää liian vähän aikaa.

- Samalla kun tunneilla keskitytään siihen kielen oikeellisuuteen, oppilas ei uskalla avata suutaan miettiessään, että sanookohan hän nyt oikein. Suomalaiset kärsiväst usein sellaisesta kieliangstista, Markkanen toteaa.

Perinteinen kielenopetus irrallista muusta koulunkäynnistä

Ainesisältöjen opettaminen vieraalla kielellä lähtee Markkasen mukaan oppilaiden motivaation ruokkimisesta.

Kielenopetus on ollut sitä, että tunneilla tehdään paljon kirjallisia harjoituksia. Puhumiselle jää liian vähän aikaa.

Marju Markkanen

- Kun huomio sen, minkälaisia asioita oppilaat haluavat oppia, he myös haluavat oppia enemmän. Samalla unohtuu se, että käytämme vierasta kieltä.

- Ympäristötiedon tunnilla voimme puhua vaikka Afrikan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeistä englanniksi. Oppilaita ei silloin kiinnosta se, millä kielellä oppiminen tapahtuu. Heitä kiinnostaa se, mitä eläimiä tai minkälaista kasvillisuutta siellä savannilla on, Markkanen sanoo.

Markkanen toivoo, että ainesisältöjen opetus vieraalla kielellä otettaisiin laajemmin osaksi valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

- Oppilaat todella arvostavat vieraita kieliä ja ymmärtävät, että kun poistutaan Suomen rajojen ulkopuolelle, on pakko osata muuta kieltä kuin suomea. Monet ovat kuitenkin todenneet vieraan kielen oppimisen vaikeaksi sekä irralliseksi muista kouluaineista.

- Mutta kun vierasta kieltä käytetään muiden aineiden opetuksen yhteydessä, niin siellä perinteisellä kielen tunnilla oppilas voi äkkiä huomata, että hän osaakin jo käyttää niitä opeteltavia rakenteita, Markkanen sanoo.

Lue seuraavaksi