Sukupuolikiintiöt mutkistavat puolueiden paikkajakoa

Luottamusmiespaikkojen jako on poikkeuksellisen hankalaa monissa kunnissa, kun naisia valittiin varsin vähän valtuustoihin. Esimerkiksi Lappeenrannassa lautakuntapaikkoja täytetään varavaltuutetuilla ja muilla ehdokkailla, jotta sukupuolikiintiö saadaan täytettyä.

Kuntavaalit 2012
Nuija
Kurikan kaupunginjohtajan valintaa puidaan seuraavaksi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.Tommi Parkkinen / Yle

Uusien naisvaltuutettujen vähäinen määrä vaikeuttaa lautakuntapaikkojen jakoa. Esimerkiksi Lappeenrannassa uusia naisvaltuutettuja on 29%. Lain mukaan kunnan toimielimissä 40% pitää olla naisia tai miehiä.

Kaupunginsihteeri Juha Willbergin mukaan kiintiöt täytetään varavaltuutetuilla tai muilla ehdolla olleilla.

- Puolueilta kysytään nyt erityisen paljon yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa, että paikat saadaan jaettua lainmukaisesti.

Puolueista ainoastaan SDP:lla on riittävästi naisia valtuutettuina. Poliittisten ryhmien pitää paikkajaossaan ottaa huomioon myös valtuutetun saama äänimäärä sekä kunnan työntekijöiden määrä. Kuntien työntekijöitä saa kaupunginhallituksessa olla enintään puolet.

Lappeenrannassa valitaan kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin 11 jäsentä. Sukupuolikiintiöstä saa poiketa vain erittäin painavista syistä.

- Se ei ole erittäin painava syy, että puolue ei saanut vaaleissa tarpeeksi molempia sukupuolia valtuutetuiksi, sanoo kaupunginsihteeri Juha Willberg.

Käytännössä Lappeenrannassa nainen voi saada lautakuntapaikan, vaikka äänimäärä ei runsas ollutkaan.

- Tasa-arvokiintiö on tiukka. Vähäisemmän äänimäärän saanut nainen voi ohittaa huomattavasti enemmän ääniä saaneen miehen, sanoo Willberg.

Kaupunginhallituksen jäsenet tai konsernijaoston, tulevaisuusjaoston ja hallinto- ja henkilöstöjaoston jäsenet ovat Lappeenrannassa aina olleet joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajistoa ei pidetä toimielimenä, joten siinä sukupuolikiintiötä ei noudateta.

SDP:llä puolet uusista valtuutetuista on naisia. Kokoomuksella 13 valtuutetusta 2 on naisia, varavaltuutetuista naisia on 6. Keskustalla 12 valtuutetusta naisia on 3, varavaltuutettuja 4. Perusuomalaisten 9:stä valtuutetusta vain 1 on nainen. Varavaltuutettuinakin on vain 2 naista.