Hyppää sisältöön

Grafiikka paljastaa: Miesvaltuutetut ovat yrittäjiä, naisvaltuutetut sairaanhoitajia

Vastavalituista valtuutetuista vain reilu kolmannes on naisia. Grafiikka kertoo myös valtuutettujen yleisimmät ammatit.

Kunnanvaltuutettujen sukupuolijakauma painottuu miehiin. Vastavalituista valtuutetuista vain reilu kolmannes on naisia. Ehdolla oli kuitenkin tasaisemmin molempia sukupuolia, sillä naisia oli ehdokkaista lähes 40 prosenttia. Miehet menivätkin vaaleissa useammin läpi kuin naiset. Ehdolla olleista miehistä 27 prosenttia meni valtuustoihin ja naisista 24 prosenttia. Suhteessa kaikkein vähiten naisvaltuutettuja on suurimmista puolueista perussuomalaisilla (23 %) ja keskustalla (35 %). SKP:llä naisvaltuutettuja on vain 11 prosenttia. Toista ääripäätä edustaa vihreät, joiden valtuutetuissa naisia on 68 prosenttia.

Valtuutetut ovat melko keski-ikäisiä. Miesvaltuutetuilla ikäjakauma painottuu naisia selkeämmin keski-ikäisiin, naisilla ikäjakauma on laajempi.

Valtuustoihin valittujen ammatit poikkevat suomalaisten yleisimmistä ammateista. Suomalaismiesten kolme yleisintä ammattia ovat moottoriajoneuvon kuljettaja, rakennustyöntekijä ja maanviljelijä. Näistä vain maanviljelijät ovat hyvin edustettuina valtuutettujen joukossa. Miesvaltuutetuissa on eniten yrittäjiä, eläkeläisiä ja maanviljelijöitä. Naisten yleisimmät ammatit Suomessa ovat myyjä, sihteeri ja siivooja. Valtuutetuista näitä ammatteja ei juuri näy, myyjiä lukuunottamatta. Naisvaltuutettujen yleisimmät ammatit ovat sairaanhoitaja ja yrittäjä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Infografiikka: Valtuustojen demografia