Tutkija: Laskeva äänestäminen kertoo eriarvoistumisesta

Kuntavaalien alhaista äänestysprosenttia on ehditty jo ihmetellä laajasti. Tutkijan mukaan äänestäminen näyttää kasaantuvan hyväosaisille äänioikeutetuille.

politiikka

Politiikan tutkijan mielestä suomalaisten laskeva äänestysaktiivisuus kertoo yhteiskunnan eriarvoitumisesta.

Kuntavaaleissa äänensä käytti vain 58,2 prosenttia suomalaisista. Alhaista äänestysintoa on jo pidetty yhtenä pidetty yhtenä vaalien merkittävimmistä uutisista.

- Näkisin lähinnä, että äänestysaktiivusuuden kehitys heijastelee sellaista yleisempää suuntausta kohti yhteiskunnallista eriarvoistumista. Näyttäisi aika lailla siltä, että äänestäminen kasautuu hyväosaisille äänioikeutetuille, arvioi politiikan tutkijatohtori Hanna Wass Helsingin yliopistosta.

- Tutkimuksista tiedetään, että mitä matalampi on kokonaistason äänestysosallistuminen, sitä jyrkempiä siellä ovat erilaiset ikään tai sosiaaliseen taustaan, kuten koulutukseen tai tulotasoon liittyvät erot.

Wass nostaa Helsingin esimerkiksi tapahtuneesta kehityksestä.

- Helsinki on erittäin hyvä esimerkki sellaisesta eriytymiskehityksestä, jossa eri kaupunginosat erovat toisistaan hyvin huomattavasti väestön koulutustason, tulotason , työttömyysasteen, vuokra-asuntojen osuuden tai maahanmuuttotaustaisen väestön osalta. Tämä heijastuu sittten äänestyseroissa.