1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

MTV Median ulkoistamat av-kääntäjät joukkoirtisanoutuivat

Ulkoistamisen myötä kääntäjien ansiot olisivat pudonneet noin kolmannekseen nykyisestä. Uusi työnantaja olisi myös vaatinut käännösten tekijänoikeuksia, kieltäytynyt työehtosopimusneuvotteluista sekä painostanut kääntäjiä yrittäjiksi.

Kotimaan uutiset

Yhteensä 98 av-kääntäjää on irtisanoutunut Broadcast Text Internationalin palveluksesta. MTV Media ulkoisti 114 työsuhteista freelance-kääntäjää liikkeenluovutuksessa Broadcast Text Internationalin palvelukseen lokakuun alussa.

Siirretyillä oli lain takaama mahdollisuus irtisanoutua ensimmäisen kuukauden aikana liikkeenluovutuksesta. Kuukauden aikaraja umpeutui viime perjantaina.

Ennen irtisanoutumistaan kääntäjät ilmaisivat huolensa käännöstoiminnan siirtämisestä yhtiölle, joka on maksanut freelancereille murto-osan MTV:n maksamista palkkioista, painostanut kääntäjät ryhtymään yrittäjiksi, vaatinut käännösten tekijänoikeudet ja kieltäytynyt työehtosopimusneuvotteluista.

Työntekijät yrittivät avata neuvotteluyhteyttä uuteen työnantajaansa heti liikkeenluovutuksen jälkeen, mutta kutsuun ei vastattu.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallituksen jäsenen, av-kääntäjä Lauri Mäkelän mukaan kääntäjien palkka olisi pudonnut noin kolmasosaan nykyisestä.

- Laskelmiemme mukaan olisimme joutuneet tekemään 60-tuntista työviikkoa ja olisimme voineet pitää korkeintaan viikon loman vuodessa.

Mäkelä kertoo, että 60-tuntista työviikkoa tekemällä freelance-kääntäjät olisivat voineet ansaita alle 4 000 euroa kuussa, josta olisi verojen ja muiden yrittäjän pakollisten kulujen jälkeen jäänyt käteen karkeasti arvioituna noin puolet. Hänen mukaansa palkkaakin suuremmaksi ongelmaksi olisivat muodostuneet kireä työtahti ja suuret viikkotuntimäärät, joita kääntäjät olisivat joutuneet tekemään tullakseen työllään toimeen.

- Suurin osa kääntäjistä on jo nyt pakotettuja yrittäjiksi, Mäkelä toteaa.

Myös yliopistot ottivat kantaa

Mäkelän mukaan av-kääntäjät ovat olleet yhteydessä myös alan opiskelijoihin ja informoineet heitä alan tilanteesta ja kehottaneet pitämään kiinni oikeuksista.

Yliopistot antoivat julkilausuman (siirryt toiseen palveluun), jossa kiinnitettiin huomiota muun muassa opiskelijoiden hyväksikäyttöön ja vaativalle alalle hakeutumisen kannattamattomuuteen, jos asiantuntijoille ei enää taata riittävää toimeentuloa.

Yleisradiosta tuli viime kuussa viimeinen työnantaja, joka maksaa kääntäjilleen palkkaa alalle neuvotellun, niin sanotun yhtyneet-sopimuksen mukaan.

Suomessa on arviolta 300-400 av-kääntäjää.

Lue seuraavaksi