Ammattiliitoilta ankaraa kritiikkiä MTV:n valitsemalle käännöstoimistolle

Työehtojen polkeminen johtaa käännösten laadun heikkenemiseen, mikä vaikuttaa kielteisesti myös suomalaisten luku- tai kielitaitoon, liitot kritisoivat.

Kotimaa

MTV:n kääntäjien ulkoistus työehtoja polkevalle toimistolle on merkki koko käännösalaa uhkaavasta alennusmyynnistä, toteavat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Käännösalan asiantuntijat KAJ.

- Talon omat kääntäjät ulkoistetaan toimistolle, jonka periaatteena on antaa töitä vain alistettuun yrittäjäasemaan suostuville. Tätä huolestuttavasti etenevää ilmiötä kutsutaan näennäisyrittäjyydeksi, liitot korostavat.

Kyseisessä käytännössä tilaajalla on määräävä markkina-asema eikä yksittäisellä näennäisyrittäjällä ole mahdollisuutta neuvotella itselleen edes toimeentulominimiä vastaavaa palkkiota, liitot kritisoivat.

Lisäksi tyypillistä on, että kääntäjä joutuu työn saadakseen luovuttamaan kaikki tekijänoikeutensa samaan hintaan. Niin ikään kääntäjä joutuu alistumaan kohtuuttomiin aikatauluihin sekä työtilanteen epävarmuuteen ja vielä vuokraamaan käännöstyön välineet käännöstoimistolta, liitot toteavat.

- Näin tuotettuja käännöksiä tilaava pesee kätensä vastuusta korostamalla, etteivät käännöstyöt ole sen ydinbisnestä. Vastuuton tilaaja ostaa käännöstyön sieltä, mistä sen saa halvimmilla välittömättä siitä, ovatko kumppanin työehdot kunnossa vai eivät, toteaa työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

Työehtojen polkeminen johtaa käännösten laadun heikkenemiseen, mikä vaikuttaa kielteisesti myös suomalaisten luku- tai kielitaitoon, liitot toteavat.

MTV Media ulkoisti koko käännöstoimintansa lokakuun alusta monikansallisen Broadcast Text Internationalin uudelle tytäryhtiölle BTI Internationalille. Yhtiö on kieltäytynyt liittymästä av-käännösalan työehtosopimukseen.