Journalistiliitto paheksuu BTI:n palkanalennussuunnitelmia

Journalistiliitto huomauttaa, että koska kääntäjät  ovat siirtyneet BTI:lle liikkeenluovutuksessa niin sanottuina vanhoina työntekijöinä, työehtojen pitäisi säilyä samantasoisina ainakin sopimuskauden loppuun.

Kotimaa

Journalistiliitto paheksuu BTI Internationalin pyrkimyksiä alentaa kääntäjien palkkaa. Journalistiliiton mukaan BTI International on tarjonnut MTV:sta ulkoistetuille televisiokääntäjille av-käännösalan työehtosopimuksen vähimmäispalkan alittavaa palkkaa.

Liiton tietojen mukaan sopimusta on tarjottu osalle kääntäjistä, joihin kuuluu niin irtisanoutuneita kuin BTI:n palvelukseen jääneitä kääntäjiä.

MTV Media ulkoisti 114 työsuhteista freelance-kääntäjää liikkeenluovutuksessa Broadcast Text Internationalin palvelukseen lokakuun alussa. Yhteensä 98 av-kääntäjää on kuitenkin irtisanoutunut BTI:n palveluksesta.

Journalistiliitto huomauttaa, että koska kääntäjät ovat siirtyneet BTI:lle liikkeenluovutuksessa niin sanottuina vanhoina työntekijöinä, työehtojen pitäisi säilyä samantasoisina ainakin sopimuskauden loppuun.

Journalistiliitto pitää moitittavana myös sitä, että uuden sopimuksen myötä käännösmäärää pyritään nostamaan 17,5 minuutista 28 minuuttiin päivässä.