TV-kanavat hermostuivat ohjelmiensa nettijakelusta

Media-alalla muhii lihava riita siitä, saako televisio-ohjelmia välittää verkon kautta jälkikäteen ilman kanavien lupaa.

kulttuuri

Tällaista verkkotallennepalvelua tarjoava TVkaista on jo saanut syytteen mm. tekijänoikeusrikoksesta. Palvelun kautta voi tallentaa ja katsoa ohjelmia jopa neljä viikkoa niiden lähetyksen jälkeen. Valittavana on myös ohjelmia, joita kanavat eivät itse tekijänoikeussyistä voi näyttää omilla verkkosivuillaan.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry harkitsee nyt oikeustoimia myös muita verkkotallennuspalvelua tarjoavia yhtiöitä vastaan. Näiden joukossa ovat mm. suurimmat teleoperaattorit Elisa ja TeliaSonera.

Kanavien ja niille sisältöä tuottavien tahojen oikeuksia valvova Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry katsoo, että yksikään verkkotallennuspalvelua tarjoava yritys ei ole hakenut toiminnalleen lupaa eikä noudattanut järjestön niille toimittamaa kieltovaatimusta.

Verkkotallennepalvelua tarjoavien yritysten mukaan taas kyse on lainmukaisesta yksityisestä tallentamisesta. Alan yrityksiä edustava Tietotekniikan ja tietoliikenteen keskusliitto FiCom ry on sitä mieltä, että kyse on lain tulkinnasta.

- Jokainen voi lain mukaan kotonaan tallentaa kaikki haluamansa ohjelmat ja tällä samalla logiikalla katsojalla on myös oikeus tallentaa omaan käyttöönsä ohjelmia verkkotallennepalvelun kautta, muotoilee FiComin toimitusjohtaja Reijo Svento.

TTVK:ta edustava toiminnanjohtaja Antti Kotilainen on eri mieltä:

- Tekijänoikeuslaki sallii toki TV-ohjelmien tallentamisen, mutta palvelua ei kuitenkaan saa antaa ulkopuolisen tahon käsiin. Ja verkkotallennepalvelussa on kyse tästä.

Neuvottelut junnanneet paikallaan jo parisen vuotta

Sventon mukaan asiasta on keskusteltu mm. järjestöjen kesken runsaasti, mutta tulosta ei ole syntynyt.

- Tätä on tekijänoikeustoimikuntaa myöten puitu ja sangen syvällisesti jauhettu jo parisen vuotta ja keskusteluja on käyty runsaasti. Tämä asia pitäisi pystyä ratkaisemaan muualla kuin oikeudessa.

- Jos asia edellyttää lainsäädännön selkiyttämistä, ottakoon opetus- ja kulttuuriministeriö ohjat käsiinsä, se olisi koko yhteiskunnan etu, sanoo FiComin toimitusjohtaja Reijo Svento.

TTVK:n toiminnanjohtajan Antti Kotilaisen mielestä laki on selkeä ja kieltää välitystoiminnan.

- Teleoperaattorit tarjoavat tätä palvelua ja välittävät sisältöjä ilman, että niistä on tekijöiden kanssa sovittu.

- Tällaiset palvelut jotka toimivat ilman lupia, ovat myös vakava markkinahäiriö ja haittaavat muiden markkinoille pyrkivien liiketoimintaa, tarkentaa Kotilainen.

FiComin mukaan palvelu on jo tunnettu ja käytössä, eikä sen kieltäminen jälkikäteen ole realismia.

- Jos ajatellaan, että tämä palvelu on sentään jo sangen laajasti käytössä, niin kyllähän kuluttajille tulee vähän ihmeellinen kuva tämän yhteiskunnan toiminnasta, että sitten tullaan vuosien jälkeen sanomaan, että aprillia, ei tämä olekaan mahdollista, sanailee Svento.