Hyppää sisältöön

Perussuomalaisten kannatus suurinta korkean työttömyyden alueilla

Pienintä perussuomalaisten kannatus kuntavaaleissa oli RKP:n perinteisillä kannatusalueilla. Keskustan kannatus oli matalan tulotason äänestysalueilla kaikista puolueista selvästi suurin.

Perussuomalaisten kannatus oli suurinta suuren työttömyyden äänestysalueilla, maatalousalueilla ja teollisuusalueilla, selviää Tilastokeskuksen tekemästä tulosanalyysistä. Näillä alueilla perussuomalaisten kannatus oli 13–14 prosentin välillä. Pienintä perussuomalaisten kannatus taas oli pienen työttömyyden alueilla, palvelualueilla sekä korkean tulotason alueilla. Näillä alueilla kannatus jäi 10–11 prosenttiin.

Perussuomalaiset kasvattivat kannatustaan edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna eniten maatalous- ja haja-asutusalueilla sekä suuren työttömyyden alueilla. Vähiten kannatus taas lisääntyi pienen työttömyyden alueilla, palvelualueilla ja kaupungeissa.

Pienintä perussuomalaisten kannatus oli RKP:n perinteisillä kannatusalueilla. Suurempaa perussuomalaisten kannatus taas oli alueilla, joilla myös SDP:n ja keskustan kannatus on ollut perinteisesti keskimääräistä suurempaa.

Kokoomus ja vihreät suurituloisten puolueet

SDP:n kannatus oli vahvinta teollisuusalueilla, joilla puolue sai noin neljänneksen kaikista äänistä. Pienintä demarien kannatus oli maatalousalueilla, joissa kannatus jäi 15 prosenttiin.

Kokoomuksen ja vihreiden kannatus puolestaan oli suurempaa äänestysalueilla, joilla tulotaso on korkea, työttömyys pientä ja eläkeläisten osuus pieni.

Vasemmistoliiton kannatus oli vahvinta suuren työttömyyden alueilla, joilla se sai 10,5 prosenttia äänistä. Vasemmistoliitto kuitenkin myös menetti eniten kannatustaan näillä alueilla edellisvaaleihin verrattuna.

Keskustan kannatus oli matalan tulotason äänestysalueilla kaikista puolueista selvästi suurin, 30,3 prosenttia. Korkean tulotason alueilla keskustan kannatus jäi 9,8 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan eroa selittää keskustan korkea kannatus haja-asutusalueilla ja maatalousalueilla sekä vähäinen kannatus kaupungeissa.

Tilastokeskuksen tulosanalyysi perustuu äänestysalueittaiseen tarkasteluun. Sen perusaineistoksi on valittu alueet, joiden rajat eivät muuttuneet edellisistä vaaleista.

.
.