1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Veronpalautus ulosmitattiin ilmoittamatta – apulaisoikeusasiamieheltä moitteet

Velallinen ei saanut maksukehotusta tai ennakkoilmoitusta veronpalautuksensa ulosmittauksesta, eikä siksi voinut estää ulosottomerkintää. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan menettely on vaarantanut velallisen oikeusturvaa.

Kotimaan uutiset

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin moittii Valtakunnanvoudinviraston toimintaa veronpalautuksen ulosmittaamisessa. Velalliset eivät viime vuonna saaneet ennakkoilmoitusta veronpalautuksen ulosmittauksesta, eivätkä myöskään ilmoitusta ulosoton vireille tulosta. Velalliset saivat ainoastaan jälki-ilmoituksen asiasta.

Asiasta kannellut henkilö arvosteli Kansaneläkelaitoksen ja ulosottoviranomaisten tapaa, jolla opintotukia perittiin takaisin veronpalautuksesta. Kun kantelija ei ollut saanut maksukehotusta tai ilmoitusta asian vireilletulosta, hänellä ei ollut mahdollisuutta estää ulosottomerkintää eikä ylimääräisiä kuluja.

Samasta asiasta oli saapunut oikeusasiamiehelle useita kanteluita.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan velallisille olisi tullut lähettää ulosoton vireilletuloilmoitus ja maksukehotus, kuten ulosottokaari edellyttää. Vastuussa menettelystä oli Valtakunnanvoudinvirasto.

Taustalla kaksi päätöstä

Virheen taustalla oli kaksi päätöstä. Vuonna 2006 oli päätetty, ettei maksukehotusta tai vireilletuloilmoitusta enää lähetetty silloin, kun ulosotto tehtiin veronpalautuksesta. Päätöstä perusteltiin sillä, että ilmoitukset aiheuttivat runsaasti kyselyjä.

Vuonna 2011 puolestaan luovuttiin ennakkoilmoituksen lähettämisestä velallisille kustannussyistä. Lain mukaan ilmoitusta ei tarvitse antaa, mikäli vireilletuloilmoitus on annettu.

Tässä yhteydessä ei havaittu, että vireilletuloilmoitusta ei enää lähetetty aikaisemman päätöksen perusteella. Velalliset saivat ainoastaan jälki-ilmoituksen.

”Oikeusturva vaarantunut”

Sakslinin mukaan menettely on vaarantanut velallisen oikeusturvaa, sillä hyvän hallinnon perusperiaatteisiin kuuluu asianosaisten oikeus tulla kuulluksi. Sakslin katsoo, että veronpalautusten massaluonne ja kiireinen aikataulu eivät voi olla esteenä perusoikeuksien toteutumiselle.

Tänä vuonna asia on Sakslinin mukaan kunnossa: Valtakunnanvouti on selvityksensä mukaan uudistanut vireilletuloilmoitusta ja maksukehotusta ja lähettää ne säännönmukaisesti velallisille.

Veronpalautusten ulosmittaus toimitetaan syksyisin loka-marraskuun vaihteessa. Veronpalautuksista tehdään vuosittain noin 200 000 ulosmittausta.

Lue seuraavaksi