Hyppää sisältöön

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa vuoto

Yhtiön mukaan jätevesialtaan patovalli ei ole murtunut. Vuodon alkuperää tutkitaan ja Kainuun Ely-keskuksen viranomaiset ovat menneet paikalle iltapäivällä selvittämään tapahtunutta.

Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa on havaittu vuoto sunnuntaiaamuna. Yhtiön mukaan altaan patovalli ei ole murtunut. Kipsisakka-altaan vettä kuitenkin suodattautuu patovallista läpi allasalueen itälaidalla.

Viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen mukaan vuodon kokonaiskuva ei ole vielä selvillä. Hän sanoo, että tärkeintä on vuotopaikan tukkiminen.

Nissisen mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vuoto on pienempi kuin vuonna 2010 sattunut kipsisakka-altaan vuoto. Silloin vuoto oli vähintään kymmeniä tuhansia kuutiometrejä.

- Altaan patovallista tulee läpi kipsisakka-altaan vettä. Kipsisakka-allas on kaivosten niin sanottu jäteallas. Sinne kertyy prosessissa syntyvä kipsiaine, selvittää Nissinen.

Yhtiön mukaan kipsisakka-altaan vesi ja pohjasakka sisältävät kaivoksen puhdistettuja poistovesiä suuremman määrän metalleja ja sulfaatteja. Niiden täsmällistä määrää Nissinen ei osaa sanoa.

Kipsisakka-altaan alapuolisilla alueilla on turvapadot. Niiden tarkoituksena on turvata, ettei kipsisakka-altaan vettä ja sakkaa pääse eteenpäin kaivosalueelta.

Vuodon alkuperää ja laajuutta tutkitaan parhaillaan. Turvaamis- ja eristämistyöt ovat käynnissä.

- Lähipäivien aikana varmistetaan patoaltaiden riittävyys käytännössä niin, että tehdään maansiirtotöitä.

Talvivaara on tehnyt ilmoituksen vuodosta myös paloviranomaisille ja Turvatekniikan keskus Tukesille.