Talvivaaran kaivokselta päässyt jätevettä karkuun

Jätevesiallas on pinta-alaltaan useita hehtaareja. Aamulla havaitun vuodon alkuperää ei vielä tiedetä. Viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen mukaan jätevettä on päässyt jonkun verran kaivosalueelta karkuun.

Kotimaa
Havaittu kipsisakka-altaan vuotokohta on noin 2-3 metriä leveä, josta vettä valuu varoaltaille.
Talvivaara Oy

Talvivaaran kaivoksen metallitehdas on suljettu aamulla, jotta uutta vettä ei menisi tehtaan jätealtaaseen, jossa havaittiin aamulla vuoto.

- Altaan sisällä olevaa vuotopaikkaa ei ole löydetty ja selvitämme tilannetta läpi yön, sanoo Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen sunnuntaina illalla.

- Patopenger ei ole murtunut, vaan vuoto tulee jostain tiivisrakenteista. Vuoto tulee todennäköisesti patopenkereen alta, sanoo ylitarkastaja Unto Ritvanen Kainuun Ely-keskuksesta.

Valvonnasta vastaavan Kainuun Ely-keskuksen mukaan kipsisakka-altaan pinta on laskenut 20-30 cm.

Jätealtaasta on päässyt ylitarkastaja Unto Ritvasen mukaan ilmeisesti satoja tuhansia kuutiometrejä jätevettä maastoon, jossa sijaitsevat tehtaan turvapadot.

- Vuotovettä tulee ehkä muutama sata tai parisataa litraa sekunnissa, ja nyt yhtiöltä pyydetään tarkempia tietoja, että vuodon määrä saataisiin selville, Ritvanen sanoo.

Selvityksen alla on myös, onko vuoto samassa paikassa kuin toissakeväänä, kertoo Ritvanen.

-Kipsisakka-altaan suojapenkereitä on korotettu kuluneena kesänä ja altaalle on rakennettu uusia suojarakenteita. Nyt pitää saada tutkittua, onko suojakalvorakenteissa joku paikka ratkennut, sanoo Ritvanen.

Tehdas ajettiin alas 

Talvivaaran viestintäpäällikön Olli-Pekka Nissisen mukaan kipsisakka-altaan viereisestä ojasta havaittiin illalla ruskehtavaa vettä, jota pumpataan ojasta takaisin altaaseen. Tämä tarkoittaa, että jätevettä on päässyt jonkun verran kaivosalueelta karkuun.

- Määrästä meillä ei ole tietoa, tämä on hyvin harmillista. Rakennamme paikalle myös patoa, jotta neste ei leviäisi kaivoksen pohjoispuolella olevaan vesistöön, sanoo Nissinen.

Jäteliuoksen Ph-arvo on 3, mikä tarkoittaa, että se on erittäin hapanta. Tämän vuoksi jälkikäsittelylaitoksissa on myös aloitettu kalkkimaidon syöttäminen varotoimena, jos kipsisakka-altaan vuoto ulottuisi jälkikäsittely-yksiköihin saakka. Jälkikäsittelylaitos käsittelee tehtaan jätevesiä, jotta ne puhdistuvat ennen kuin ne lasketaan luontoon.

Ylitarkastaja Ritvanen kertoi aiemmin sunnuntaina, että tehdas on ajettu alas, jotta uutta jätevettä ei synny ja alemmista jälkiselkeytysaltaista on laskettu puhdasta vettä pois, jotta saadaan lisää allastilaa.

Vuodon vakavuudesta voi vain esittää arvailuja, kunnes on selvitetty, kuinka paljon vettä on päässyt karkuun.