1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Katso kartasta, mistä Talvivaara vuotaa

Suurempi vuoto suuntautuu tehtaan eteläisiin varoaltaisiin, mutta pohjoispuolella varoaltaita ei ole.

Kotimaan uutiset
Kaksiulotteinen kartta Talvivaaran kaivosalueesta.
Punaiset rastit kuvaavat vuotokohtia.Yle Uutisgrafiikka

Sunnuntaina Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin kaksi vuotoa.

Altaan idänpuoleisessa reunassa, tehtaan vieressä oleva vuotokohta havaittiin sunnuntaiaamuna. Tästä on ELY-keskuksen arvioiden mukaan vuotanut satoja tuhansia kuutiometrejä jätevettä maastoon.

Ensiksi havaittu, suurempi vuoto suuntautuu etelään, jossa sijaitsevat tehtaan kolme varoallasta sekä eteläinen jälkikäsittelykeskus. Talvivaaran mukaan tähän suuntaan vuotava jätevesi saadaan toistaiseksi kerättyä varoaltaisiin tai viimeistään jälkikäsittelykeskukseen.

Pohjoispuolella ei ole varoaltaita

Sunnuntai-iltapäivänä saman kipsisakka-altaan pohjoispäässä havaittiin toinen, pienempi vuoto. Tällä puolella kipsisakka-altaita ei ole turvapatoja, vaan jätevesi on vuotanut altaan ja tien välissä olevaan ojaan.

- Ojaan on rakennettu lisäpato ja siitä pumpataan jätevettä suurtehopumpuilla muihin kipsisakka-altaisiin, kuvailee Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen pohjoisen vuodon tilannetta.

- Pohjoinen vuoto on melko pieni, ja sen, mitä emme onnistu pumppaamaan, pyrimme ohjaamaan lähellä olevaan jälkikäsittely-yksikköön.

Jäteliuoksen Ph-arvo on 3, mikä tarkoittaa, että se on erittäin hapanta, Tämän vuoksi jälkikäsittelylaitoksissa on myös aloitettu kalkkimaidon syöttäminen varotoimena. Jälkikäsittelylaitos käsittelee tehtaan jätevesiä, jotta ne puhdistuvat ennen kuin ne lasketaan luontoon.

Talvivaaran tietojen mukaan kipsisakka-altaan vuotokohdat ovat todennäköisesti altaan muovikalvorakenteessa. Tarkkoja vuotokohtia etsitään yhä.

Grafiikka Talvivaaran nikkelikaivoksen vesistövaikutuksista.
Talvivaaran lähimpien järvien Kivijärven, Kalliojärven ja Salmisen syvänteet ovat jo kaivoksen päästöjen vuoksi hapettomia ja osin elinkelvottomia. Yle
Lue seuraavaksi