"Toimittajia on vähennetty paperitehtaan verran"

MTV Median tänään ilmoittamat irtisanomiset ovat vain osa median laajempaa murrosta. Yli 800 toimittajaa on irtisanottu, lopettanut tai jäänyt eläkkeelle viimeisten neljän vuoden aikana. Mediatalojen vähennystoimenpiteet ovat lisäksi koskeneet muita media-alan työpaikkoja.

kulttuuri
Sanomalehtiä pinossa.
Yle

Kansainvälinen finanssikriisi alkoi vuonna 2008. Se ravisteli yrityksiä maailmanlaajuisesti, ja näkyi myös suomalaisessa mediassa irtisanomisina ja uudelleenjärjestelyinä.

Talouskriisin seurauksena mediatalot luopuivat 500 toimittajan työpaikasta, Journalistiliitosta kerrotaan. Rauhallisen vuoden 2010 jälkeen yt-rumba alkoi jälleen viime vuonna.

Kaiken kaikkiaan alle viidessä vuodessa media-alalta on kadonnut yli 800 journalistista työpaikkaa.

- Lukumäärältään nämä vähennykset ovat paperitehtaan lopettamisen luokkaa, Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen toteaa.

Suurimmat vähennykset ovat koskeneet aikakauslehtien ja paikallislehtien toimituksia. Eniten ovat vähentäneet Otava Media, Alma Aluemedia ja Sanoma Magazines.

Isompia viipaleita kalliimmalla höylällä

Yleisiä vähennyksille ilmoitettuja syitä ovat olleet toiminnan tehostaminen, kilpailukyvyn turvaaminen ja mainosmyynnin heikentyminen.

Toisaalta ainakin tänä vuonna media-alan yritykset ovat samalla tehneet hyvää tulosta. Esimerkiksi Sanoma-konserni ilmoitti vastikään parantaneensa tulostaan viime vuodesta.

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen sanoo, että yt-neuvottelut ovat viime aikoina koskeneet entistä suurempaa määrää työntekijöitä.

- Sekä ilmoitettu vähentämistarve että se väkimäärä, johon toimenpiteet kohdistuvat, on isompi, Nieminen toteaa.

Neuvottomana netin edessä

Yksi mediatalojen huolta lisäävä tekijä on internet. Netin maksulliset sisällöt ja mainosmyynti kun eivät tuota samanlaisia tuloja kuin perinteiset mediat ja niiden mainosmyynti.

Oli kyse sitten reaktioista median muutokseen tai taloustilanteen heikentymisestä, kuvaa nykyinen yt-neuvottelujen suma mediatalojen neuvottomuutta.

Esimerkiksi Turun Sanomissa on aloitettu peräti viidet yt-neuvottelut kahdessa ja puolessa vuodessa.

Myös Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma News on kertonut voimakkaista uudelleenjärjestelyistä. Irtisanomisista ei ainakaan vielä ole ollut puhetta.