Suuri osa älyllisistä kehitysvammoista ei periydy

Havainto koskee vain älyllistä kehitysvammaisuutta, joka ei johdu synnynnäisistä fyysisistä vioista ja jossa ei ole selvää tunnistettavaa fyysistä syytä.

tiede

Saksalaistutkijoiden mukaan huomattava osa lasten älyllisistä kehitysvammoista voi johtua geenimuutoksista, jotka eivät periydy eteenpäin. Havainto on tervetullut vanhemmille, jotka ovat pelänneet välittävänsä vamman myös tuleville lapsilleen.

Älyllisessä kehitysvammaisuudessa lapsen älyllinen suoriutuminen on keskitasoa merkittävästi huonompaa. Älykkyystesteissä tämä tarkoittaa sellaista älykkyysosamäärää, joka on alle 70.

Tulokset perustuvat laajaan geenitutkimukseen, jossa 51:ltä älyllisesti kehitysvammaiselta lapselta etsittiin uusia geenimutaatioita, jotka eivät ole periytyneet lapsen vanhemmilta. Lasten älylliset kehitysvammat olivat vakavia, eikä niille ollut löytynyt selvää syytä.

Kun kehitysvammaisten lasten geenitestien tuloksia verrattiin terveiden lasten tuloksiin, älyllisesti kehitysvammaisten testeissä löytyi huomattavasti enemmän geenimutaatioita, jotka saattoivat selittää heidän vammansa. Tutkijoiden arvion mukaan uudet mutaatiot useissa eri geeneissä selittivät älyllisen kehitysvammaisuuden noin joka toisella lapsella.

Tutkijat korostavat, että havainto koskee vain älyllistä kehitysvammaisuutta, joka ei johdu synnynnäisistä fyysisistä vioista ja jossa ei ole selvää tunnistettavaa fyysistä syytä. Tällaisia tapauksia on arvioista riippuen 30–50 prosenttia älyllisistä kehitysvammoista.

Lähteet: Duodecim