Hyppää sisältöön

Talvivaaran vuoto jatkuu entisellään - vesistöjen tarkkailu laajenee

Talvivaaran kaivosyhtiö ei ole saanut sunnuntaina alkanutta jätevesivuotoa aisoihin. Yhtiö laajentaa vesistöseurantaa Tuhkajokeen keskiviikkona. Salmisenpurossa metallin pitoisuudet ovat kasvaneet jätevuodon seurauksena.

Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas 5. marraskuuta. Kuva: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto jatkuu entisen suuruisena. Hapanta sekä metalleja ja sulfaatteja sisältävää vettä valuu yhä noin 5000 kuutiometriä tunnissa. Altaasta on valunut jäteliuosta sunnuntain jälkeen 300 000 kuutiota.

Yhtiön viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen kertoo, että etsinnät on keskitetty kahteen alueeseen, joiden pinta-ala on vajaa puolet koko 60 hehtaarin etsintäalueesta. Yhtiön mukaan vuotopaikka on todennäköisesti altaan kipsisakkakerroksen yläpuolella.

Vuotoa etsitään kaukuluotaimella, virtausmittarilla, vedenalaisilla kameroilla ja sukellusrobotilla. Myös helikopteri on apuna etsinnöissä.

Kaivosyhtiö on ottanut myös Tuhkajoen seurantaan keskiviikkona. Kaivosalueen pohjoispuolella yhtiö seuraa etenkin jälkikäsittely-yksiköiltä eteenpäin meneviä vesiä Salmisenpuroa, Kalliojokea ja Kolmisoppea.

- Etelän suuntaan seuraamme vesiä Lumijoesta, kerrotaan yhtiöstä.

Yhtiön mukaan veden pH-arvo on laskenut ja metallipitoisuudet kasvaneet Salmisenpurossa. Sen sijaan Kalliojoessa ja -järvessä vedenlaadussa ei ole havaittu muutoksia.

Suurin osa jätevesivuodosta on tallessa kaivosalueen varoaltaissa kaivosalueen eteläpuolella, jonne valmistuu viikonloppuun mennessä vielä neljäs patovalli.

Talvivaara harkitsee metallitehtaan ottamista käyttöön uudelleen tämän päivän aikana. Kaivosyhtiö tapaa aamupäivällä Kainuun Ely-keskuksen edustajia. 

Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja Pekka Perä ei ole vastannut Yle Uutisten tiedusteluihin.