Taidehallinnon uudistus oppositiolle pettymys

Opposition vastustus ei estänyt taidehallinnon uudistusta ja Taiteen edistämiskeskuksen perustamista. Oppostio yritti jarruttaa uudistusta eduskunnassa loppuun asti, koska se vie päätösvaltaa pois maakunnista.

kulttuuri

Keskusta esitti lakiesityksen hylkäämistä mutta sai taakseen vain perussuomalaiset. Uudistus sinetöitiin hallituspuolueiden edustajien äänin 87-61. Äänestyksestä oli pois 51 kansanedustajaa.

Opposition mielestä uudistus keskittää liikaa valtaa Helsinkiin perustettavaan Taiteen edistämiskeskukseen ja heikentää maakuntien ja paikallisten asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuuksia.

Keskiviikkona hyväkysytty laki jättää auki alueellisten taidetoimikuntien toimipisteiden määrän. Lakiin ei tullut siitä sitovaa kirjausta, vaan aluetoimipisteiden määrästä ja sijaintipaikoista päättäminen jää Taiteen edistämistoimikunnan tehtäväksi. Opposition kansanedustajat pelkäävät, että sivutoimipisteet ovat jatkossa uhattuina säästöjen ja keskittämispyrkimyksen vuoksi.

Alueellisten taidetoimikuntien määrä säilyy nykyisenä kolmenatoista ja eikä niiden toimialueisiin tule muutoksia. Luottamushenkilöstä koostuvien taidetoimikuntien nimittäminen kuitenkin siirtyy maakuntien liitoilta keskushallintoon. Oppositio halusi säilyttää jäsenten valinnat paikallistasolla.

Taiteen edistämiskeskus päättää jatkossa myös läänintaiteilijoista, heidän toimialastaan ja tehtävistään sekä yhteisöjen vuosittaisista apurahoista. Oppositio olisi halunnut säilyttää päävastuun apurahojen jakamisesta alueilla.

Uudistus tulee voimaan ensi vuoden alussa.