Koulutuksen arviointikeskus lähtenee Jyväskylästä

Selvitysmies Markku Mattila ehdottaa koulutuksen arviointikeskuksen sijoittamista Jyväskylän sijasta Helsinkiin. Ehdotuksen tarkoituksena on koota kansallisen koulutuksen arviointitoiminta yhdeksi virastoksi, tällä hetkellä Jyväskylä ja Helsinki toimivat erillisinä yksikköinä.

educational assessment
liitutaulu ja sieni
Yle

Arviointikeskuksen sijoittamista Helsinkiin Markku Mattila perustelee muun muassa kaksikielisen palvelun turvaamisella ja yhteistyömahdollisuuksien paranemisella muiden opetushallinnon keskeisten toimijoiden kanssa. Mattilan mukaan Jyväskylässä tehtävät hankkeet ja osatehtävät vaihtelevat jatkossa projektista toiseen.

- Arviointitoiminta jatkuu Jyväskylässä suunnilleen siinä laajuudessa kuin tällä hetkellä. Pidän tärkeänä, että Jyväskylän yliopiston vahvuudet saadaan koko arviointikeskuksen käyttöön. Jyväskylän hyvä toiminta arvioinneissa, Jyväskylän yliopiston satsaukset arviointikoulutukseen ja koulutuksen talouteen sekä Jyväskylän toiminta PISA-arvoinnin koordinaattorina, Mattila luettelee.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tehnee päätöksen koulutuksen arviointikeskuksen sijoituspaikasta vielä tänä vuonna. Uuden viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2014.