1. yle.fi
  2. Uutiset

Talvivaarassa tilanne karkaamassa käsistä

Kipsisakka-altaan vuotokohta löydettiin keskiviikkona. Etelän puoleiset varoaltaat ovat kuitenkin täyttymässä ja niistä joudutaan mahdollisesti juoksuttamaan vettä Vuoksen alueen suuntaan.

Kotimaan uutiset
Kaksiulotteinen kartta Talvivaaran kaivosalueesta.
Punaiset rastit kuvaavat vuotokohtia.Yle Uutisgrafiikka

Kipsisakka-altaan vuoto jatkuu Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueella. Altaan vuotokohta löydettiin keskiviikkona ja vuotoa on ryhdytty tukkimaan, mutta vettä vuotaa kipsisakka-altaasta edelleen 5 000 - 6 000 kuutiometriä tunnissa.

Pääosa vuodosta suuntautuu etelän suuntaan. Etelän puoleiset varoaltaat ovat täyttymässä ja niistä joudutaan mahdollisesti juoksuttamaan vettä Vuoksen vesistöalueen suuntaan tulevan vuorokauden aikana. Vuoksen vesistön suunnassa jätevettä ei ole toistaiseksi päässyt vesistöihin.

Etelän suunnan alimman jälkikäsittely-yksikön padon läheisyyteen rakennettava uusi pato valmistuu aiemmin arvioitua hitaammin ja päästöt ympäristöön ovat tämän vuoksi mahdollisia. Lähimpänä luonnonvesistöjä olevassa altaassa veden laatu on Kainuun ELY-keskuksen mukaan edelleen lupaehtojen mukaista, mutta pidempään juoksuttaessa veden laatu ilmeisesti heikkenee.

Pohjoisen suuntaan vuotavasta vedestä pieni osa on mennyt alapuolisiin vesistöihin. Osa vuotovesistä pumpataan vajaisiin liuos- ja varoaltaisiin.

Pohjoisessa eli Oulujoen vesistön suunnassa nikkelipitoisuus on laskenut 0,4 milligrammaan litrassa. Korkeimmillaan nikkelipitoisuus oli maanantaina ja tiistain välisenä yönä 1,5 milligrammaa litrassa. Lupaehtojen mukainen raja on 0,5 milligrammaa litrassa ja yksittäisen huipun yläraja on 1,0 milligrammaa litrassa.

Talvivaara tarkkailee varoaltaiden vedenlaatua säännöllisesti. Yhtiö on valmistautunut tarvittaessa saostamaan metallit ja nostamaan veden pH:ta lipeän avulla, mikäli kalkkimaidon avulla ei saavuteta riittävää puhdistustulosta. Lipeän käyttö nostaisi suolapitoisuutta alapuolisissa vesistöissä ja vaikeuttaisi vesistöjen palautumista aiemmista päästöistä.

Talvivaara suunnittelee metallitehtaansa käynnistämistä uudelleen. Kainuun ELY-keskus ei näe mahdollisena kipsisakka-altaan käyttöönottoa tuotannolliseen toimintaan, ennen kuin yhtiö on toimittanut asiantuntijan laatiman teknisen selvityksen altaiden käyttöturvallisuudesta ja Kainuun ELY-keskus on selvityksen hyväksynyt.

Lue seuraavaksi