1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Super: Vanhushoivan lääketurvallisuus vaarantunut Hämeenlinnassa

Työntekijät vaativat vanhuspalvelulakiin ulkoistettujen terveyspalvelujen valvonnan parantamista. Hämeenlinnassa valvontavastuun pallottelu on lähi- ja perushoitajien liiton Superin mukaan johtanut jopa vanhusten lääketurvallisuuden vaarantumiseen.

Lähi- ja yöhoitaja, Keinukamarin luottamusmies Tiina Mustiala kertoo, että irtisanomisuhkan alla olevat työntekijät pelkäävät nyt asukkaiden lääketurvallisuuden puolesta. Kuva: Yle

Hämeenlinnassa hoivakoti Keinukamarissa on aiemmin kiistelty mm. liian vähäisen henkilökunnan määrästä. Nyt hoivajätti Attendon Keinukamarin työntekijät pelkäävät lääketurvallisuuden olevan vaarassa. Viiden vuoden välein uusittavat hoitajien lääkehuollon luvat ovat nimittäin vanhentuneet osalta henkilökunnasta.

Palveluja tuottava Attendo ei lupia aio uusia, vaikka valtakunnalliset ohjeet velvoittavat päivittämään työntekijöiden luvat kuntoon koulutuksella. Hämeenlinnan kaupunki luopuu Attendon Keinukamarin palveluista helmikuun lopussa.

Lähi- ja yöhoitaja, Keinukamarin luottamusmies Tiina Mustiala kertoo, että irtisanomisuhkan alla olevat työntekijät pelkäävät nyt asukkaiden lääketurvallisuuden puolesta. Mustiala kuvailee pahimman mahdollisen uhkan koittavan yövuorossa.

- Meillä asukkaat asuvat neljässä eri kerroksessa. Ilta- ja yöaikaan hoitajia on vain kaksi. Jos työkaveriksi osuu sellainen, jonka lääkelupa on vanhentunut, toinen hoitaja joutuu tekemään molempien työt. Jakamaan lääkkeet ja valvomaan niiden vaikutusta.

Keinukamarissa on tarkoitus sinnitellä helmikuun loppuun näin.

Koko Suomen kuntakentän hyvin tunteva järjestöpäällikkö Raija Moilanen Superista on huolissaan.

- Asiakasturvallisuus vaarantuu, kun osa hoitajista on aivan kädettömiä. Heidän kuitenkin kuuluu valvoa lääkkeiden vaikutusta, yhteisvaikutuksia, sivuoireita.  

Pallottelua valvonnalla

Keinukamarin kiinteistön omistaa Yrjö- ja Hanna -säätiö, jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä toiminnan pyörittämisen kanssa. Säätiö on vuokrannut tilat Hämeenlinnan kaupungille ja palvelut on viime vuodet tuottanut Attendo.

Palveluja valvoo aina kunta, joka palvelun tilaa. Ongelmatilanteissa valvoja on aluehallintovirasto. Hämeenlinnassa siis omavalvonta kuuluu palveluntuottaja Attendolle, Palveluiden tilaajana ja maksajana valvoja on Hämeenlinnan kaupunki. Aleuhallintovirasto taas on ongelmatilanteissa velvollinen panemaan asiat kuntoon.

Attendosta ei haluta lausua asiaa kommentoida. Attendon mukaan avin - siis valvovan viranomaisen - kanssa on tehty sopimus. Attendon loppuaika on tarkoitus hoitaa työvuorojärjestelyin

Hämeenlinnan kaupunki puolestaan sysää valvonnan Aville. Tulenaraksi kuvailemaansa tilannetta kunnan edustajana selittää tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari mm. sillä, että kun aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksen Keinukamariin, ei siihen ole nyt puuttumista.  

- Kaupunkihan ei voi aluehallintoviraston päätöksiin millään lailla puuttua. Ei valittaa eikä tehdä päätöksestä mitään muutoksenhakua, sanoo Nurmikari.

Avin mukaan taas mitään sopimusta ei ole tehty. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Satu Taiveahon mukaan asiastakaan ei vielä voi puhua, vaan vasta tulevan päätöksen jälkeen.

Tarkastuskertomuksen ja Attendo Medonen mukaan on kuitenkin jo solmittu sopimus: lääkehuolto hoidetaan työaikajärjestelyin koko Attendon kauden loppuun. .

Superin järjestöpäällikkö Raija Moilanen sanoo, ettei valvoja voi solmia sopimuksia työnantajan kanssa.

- Aluehalintovirasto ei ole paikallinen sopimuskumppani, vaan valvontaviranomainen.

Järjestöpäällikkö Raija Moilanen vaatii, että tekeillä olevaan vanhuspalvelulakiin on kirjoitettava vihdoin selkeät säännöt valvonnasta.