Talvivaaran suurin ympäristöriski liittyy vaarallisiin metalleihin

Talvivaaran jäteveden sisältämät metallit muodostavat tällä hetkellä suurimman ympäristöriskin, sanoo Suomen ympäristökeskuksen projektipäällikkö Timo Jouttijärvi.

Kotimaa
Aerial view of dam-building work on the south side of the Talvivaara mine area.
Talvivaaran eteläisen patotyömaan neljäs turvapatoalue.Talvivaara

Suomen ympäristökeskuksen projektipäällikön Timo Jouttijärven mukaan perusteelliseen ympäristöhaittojen riskinarviointiin Talvivaarassa tarvitaan lisätietoa myrkyllisistä metalleista, kuten kadmiumista, lyijystä ja arseenista.

- Sulfaatti on suolannut jo aiemmin kaksi lähijärveä, eli aiheuttanut sen, että vesi on kerrostunut ja sitä kautta sinne on tullut hapettumia, joka on vesibiologialle erittäin haitallista, Jouttijärvi sanoo.

Säteilyturvakeskus raportoi keskiviikkona jäteveden kohonneista uraanipitoisuuksista.

- Eilen raportoitu uraanpitoisuus oli mitattu kipsisakka-altaan vuotovedestä, eikä ympäristöstä, Jouttijärvi täsmensi Yle Aamu-tv:n haastattelussa.

Säteilyturvakeskus seuraa alueen uraanipitoisuuksia. Jätevedessä olevan uraanin mahdolliset ympäristöhaitat selviävät vasta jonkun ajan kuluttua, kun saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten pitkälle jätevesi kulkeutuu ja miten uraanin pitoisuus siinä laimenee.

Suomen ympäristökeskus kaipaa nyt lisätietoa ympäristöön jäteveden mukana päässeistä metalleista. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti kadmium, lyijy ja arseeni.

- Talvivaaran puroissa on jo aiemmin todettu lyijylle suurempia pitoisuuksia kuin mitä tausta-arvot ovat, Jouttijärvi sanoi.

Tällä hetkellä seurannassa on kaikkiaan kymmenkunta metallia.

- Nikkelin ja sinkin pitoisuudet ovat purkuvedessä selvästi nousseet, menneet yli sallittujen rajojen, Jouttijärvi sanoi.

Suomen ympäristökeskuksella on tarkoitus torstaina saatavien metallipitoisuustietojen perusteella mallintaa metallipitoisuuksien kehittymistä koko Oulujoen vesistössä.