Kymen Vesi katsoo Heinsuon lieteluvan loppuun asti

Kymen Veden toimitusjohtaja Tapani Eskola ihmettelee sitä, että biokaasulaitokselle on myönnetty lupa, mutta siihen oleellisesti liittyvälle välivarastointialueelle ei lupaa myönnetty.

Eskola, Kotka
Kymen Veden jätevedenpuhdistamo Kotkan Mussalossa
Yle / Raine Martikainen

Kymen Vesi on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen kielteisestä päätöksestä varastoida mädätettyä lietettä Kotkan Heinsuolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti lokakuun lopulla, ettei se myönnä lupaa Kotkan Mussaloon suunnitellun biokaasulaitoksen mädätetyn lietteen välivarastoinnille Heinsuolle. Jäteveden puhdistuksen yhteydessä syntyvä liete oli tarkoitus mädättää biokaasulaitoksessa ja käyttää pelloilla lannoitteena. Liete on välivarastoitava talvella, koska sitä voi levittää pelloille vain sulan maan aikaan.

Aluehallintoviraston mielestä suunnitellusta avoaumakompostoinnista seuraisi hajuhaittoja lähialueen asukkaille. Lähin asutus sijaitsee 900 metrin päässä läjityspaikasta. Asian esitellyt AVIn ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen kertoo, että kokemusten mukaan liete ei välttämättä haise, kun se tuodaan läjityspaikalle, mutta talven aikana kompostointiprosessi voi keskeytyä.

- Keväällä, kun kasa sulaa, siitä voi tulla hajuja, Räsänen sanoo.

Kymen Veden toimitusjohtajan Tapani Eskolan mukaan jätevesilietteen mädättäminen biokaasulaitoksessa poistaisi siitä hajut. Eskolan mukaan Heinsuolla ei myöskään olisi kyse kompostoinnista vaan välivarastoinnista.

Laitoksella lupa, lietteellä ei

Eskola on hämmästynyt siitä, että asian käsittely on vienyt lähes kolme vuotta aluehallintovirastossa.

- Kielteisen päätöksen olisi luullut tulevan rivakammin, Eskola toteaa.

Eskola ihmettelee myös sitä, että biokaasulaitokselle on myönnetty lupa, mutta siihen oleellisesti liittyvälle välivarastointialueelle ei lupaa myönnetty. Eskola myös epäilee eri alueiden viranomaisilla olevan erilaisia linjauksia asiassa.

- Esimerkiksi Kokkolassa lähes vastaavalle ratkaisulle on lupa myönnetty, Eskola sanoo.

Eskolan mukaan päätöksellä välivarastoinnista Heinsuolle ei ole Kymen Vedellä kiirettä, koska sillä on vuoteen 2023 asti ulottuva sopimus energiayhtiö Biovakan kanssa jätelietteen toimittamisesta biokaasun raaka-aineeksi Turkuun.

Eskolan mukaan mädättämätöntä lietettä syntyy Mussalon jätevedenpuhdistamossa noin 11 000 kuutiometriä vuodessa.

Valitus tulee Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi joulukuun puolivälissä. Valituksen käsittelyn arvioidaan kestävän noin 9 - 11 kuukautta.