Talvivaarassa jatketaan patojen rakentamista

Talvivaaran kaivosalueella jatketaan töitä jätevesivuotojen pysäyttämiseksi. Yhtiön mukaan osa vuodoista on saatu tukittua kokonaan. Viranomaiset ovat ottaneet entistä tiukemmin haltuunsa tehdasalueen valvonnan. He ovat väläytelleet jopa tehtaan sulkemista.

Kotimaa
Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas
Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas kuvattuna maanantaina.Lehtikuva

Talvivaara-yhtiöt kertoo jatkavansa kuluvan yön aikana ja vielä perjantaina neljännen suojapadon rakentamista ja vuotavan sakka-altaan tukkimista.

Altaan pohjoispuolella ei yhtiön mukaan jätevettä enää pääse. Sen sijaan altaan eteläpuolelle varoaltaisiin juoksutuksia jatkettiin vielä torstaina päivällä.

Talvivaaran mukaan vettä ei enää juoksuteta, mutta niitä saatetaan joutua jatkamaan, jotta neljännen suojapadon rakentaminen onnistuisi.

Kun pato on valmis, saadaan jätevedet yhtiön mukaan varastoitua patoalueelle.