Ruotsin kieltä ei haluta vaihtaa venäjään Itä-Suomessa

Seitsemäsluokkalaiset eivät halua vaihtaa ruotsin kielen opiskelua venäjään. Suosikkikieleksi ruotsin rinnalle nousi espanja.

Kotimaa
Ruotsin oppikirja
Jari Pelkonen / Yle

Peruskoulun oppilaat eivät luopuisi pakkoruotsista, vaikka siihen olisi mahdollisuus.

Tämä käy ilmi Saimaan ammattikorkeakoulun tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin seitsemäsluokkalaisten mielipiteitä kuudessa itäsuomalaisessa kaupungissa.

Tutkimus tehtiin, koska haluttiin selvittää pakkoruotsikeskusteluun myös kieliä opiskelevien koululaisten mielipide.

Tulosten mukaan vain joka seitsemäs vaihtaisi pakollisen ruotsin opiskelun venäjän kieleen. Kaksi kolmesta ei vaihtaisi ruotsin kieltä venäjään missään tapauksessa. Noin kolmannes tutkimukseen osallistuneista seitsemäsluokkalaisista ei vaihtaisi ruotsia mihinkään muuhun kieleen.

Kyselyyn vastanneista noin 40 prosenttia sen sijaan olisi valmis vaihtamaan ruotsin johonkin toiseen kieleen. Suosituimmaksi kieleksi sekä tyttöjen että poikien keskuudessa nousi espanja.

Rehtori Anneli Pirttilän mielestä motivaatio ja halu opiskella venäjää ovat heikkoja.

- Meillä on täällä Etelä-Karjalassa se ongelma, että venäjää ei opiskella, eikä riittävästi osata.

- Ratkaisu ei ole se, että luovutaan pakollisesta ruotsin opiskelusta.

Ruotsin kielen puolustajien ei tarvitse olla huolissaan

Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilän mielestä ruotsin kielen puolesta ollaan ihan turhaan huolissaan.

- On vielä paljon heitä, jotka haluavat niin sanottua pakkoruotsia opiskella, joten eikö olisi tärkeää, että heille taattaisiin mahdollisimman hyvä ruotsin opetus, Pirttilä kysyy.

Pirttilä lähtisi kehittämään kielten opetusta vapaaehtoisuuden kautta.

- Asenteiden muokkaus ja motivaatio on erittäin tärkeää.

Venäjän opiskelun lisääminen vaatii Pirttilän mielestä nimenomaan asennemuutosta.

Tutkimuksessa selvisi myös, että kaupunkien välillä on eroja. Imatralla halukkuus vaihtaa ruotsin kieli venäjänkieleen on suurempi kuin muissa tutkimukseen kuuluneissa kaupungeissa.

Tutkimus tehtiin Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan, Puumalan ja Tohmajärven kunnissa. Kyseiset kunnat ovat hakeneet kokeilulupaa valita venäjän kieli pakollisen ruotsin tilalle.