Bussien asiakastyytyväisyys mitataan

Lappeenrannassa selvitetään paikallisliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Mielipiteillä saattaa jatkossa olla vaikutusta liikennöitsijälle maksettaviin korvauksiin.

asiakastyytyväisyys
Ihmisiä matkalla töihin ja kouluun
YLE

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa kyselyn paikallisliikenteestä. Vuosittaisella kyselyllä kaupunki seuraa sitä, miten se kaupunkilaisten mielestä on onnistunut kehittämään paikallisliikennettään. Lappeenrannan kaupungin viime keväänä vahvistetussa joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa on sitouduttu kehittämistyöhön ja sitä kautta joukkoliikenteen matkaosuuksien lisäämiseen.

Lappeenranta valmistautuu parhaillaan paikallisliikenteen kilpailuttamiseen. Uudella sopimuskaudella liikennöitsijä voi saada bonusta tai sanktioita asiakastyytyväisyyden ja vuorojen täsmällisyyden perusteella.

Internet-kyselyyn on mahdollista osallistua kolmen viikon aikana. Sivuille pääsee Lappeenrannan kaupungin kotisivujen kautta. Kyselyyn voivat vastata kaikki lappeenrantalaiset riippumatta siitä, käyttävätkö he joukkoliikennettä vai eivät.