Tällaista jätevettä Talvivaarasta vuotaa

Talvivaaran jätevesivuodon raskasmetallipäästöistä ei ole virallisia laskelmia. Yle Uutiset laski perjantaina jätevesipäästön raskasmetalleja eri lähteistä keräämiensä tietojen perusteella. Kainuun ELY-keskuksen testit Talvivaaran jäteveden tarkemmista pitoisuuksista valmistuvat ensi viikon tiistaina.

Kotimaa
Talvivaaran jätevesialtaasta valuvaa vettä ojassa.
Talvivaaran kaivoksen jätevesialtaasta valuu edelleen raskasmetallipitoista vettä Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin. Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

12 miljoonaa kiloa sulfaattia?

Kainuun ELY-keskuksen vastuuvalvojan Ilkka Haatajan mukaan Talvivaaran kipsisakka-altaan jätevedessä on sulfaattia noin 20 000 mg/l.

Ennen kuin kipsisakka-allas alkoi uudelleen vuotaa, virallisen tiedon mukaan altaasta oli päässyt kaivosalueelle 600 000 kuutiota jätevettä. Se tarkoittaa, että Talvivaaran suojaamattomissa varoaltaissa olisi nyt 12 000 000 kiloa sulfaattia.

- Talvivaaran lähimmät järvet Vuoksen vesistössä ovat jo suolaantuneet pilalle. Suurin huoli tässä on, että kuinka pitkälle Vuoksen vesistössä ja Oulujoen vesistössä sulfaatti leviää, kuvailee Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Petri Ekholm.

Nikkelipäästö suurin miesmuistiin

Nikkeliä jätevedessä on Talvivaaran mukaan noin 20 mg/l.

Kun lasketaan Talvivaaran nikkelipäästöä 600 000 kuution mukaan, se tarkoittaa, että Talvivaaran suojaamattomissa varoaltaissa olisi nyt 12 000 kiloa nikkeliä.

Numeraalista grafiikkaa Talvivaaran päästöistä.
Talvivaaran kaivosalueelle on saattanut vuotaa nikkeliä viikossa enemmän kuin mitä tähän asti suurimmilta nikkelikuormittajilta vuodessa.Yle Uutisgrafiikka

Nikkeli on myrkyllistä vesieliöille ja se voi aiheuttaa kalakuolemia, jos pitoisuudet ovat suuret.

STUK: Uraanipitoisuudet kuulostavat suuremmilta kuin ovat

Luonnonuraania jätevedessä on Säteilyturvakeskuksen (STUK) aiemmin tällä viikolla antamien tietojen mukaan 100-200 becquereliä litrassa. Se on 7 mg/l.

600 000 kuutiossa jätevettä uraania on kertolaskun tuloksena 4200 kiloa.

STUK:n mukaan tällainen määrä luonnonuraania ei aiheuta ihmisille terveyshaittoja imeytyessään suuriin vesimassoihin.

30 kiloa kadmiumia?

Kadmiumin määrää Talvivaara ei ole kertonut.

- En ehdi nyt etsiä sitä tietoa, vastasi Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen toistuvasti Yle Uutisille, kun pyysimme tietoa jäteveden liuospitoisuuksista.

Kadmium on elohopean tavoin yksi vaarallisimpia raskasmetalleja. Se kertyy elimistöön ja voi aiheuttaa syöpää.

Suomen Luonnon blogissa (siirryt toiseen palveluun) esitettyjen, Talvivaaran mittaamien liuospitoisuuksien mukaan 4.4.2012 kipsisakka-altaan jätevedessä on ollut kadmiumia 0,1 mg/l. Altaan liuospitoisuus on Talvivaaran viestintäpäällikön Olli-Pekka Nissisen mukaan laimentunut kevään sateiden johdosta ehkä puoleen.

Suomen Luonnon tavoin oletamme Talvivaaran keväisten mittausten perusteella, että kadmiumia on jätevedessä 0,05 mg/l.

Tällöin 600 000 kuutiossa jätevettä kadmiumia on 30 kiloa.

- Nämä kaikki metallit vaikuttavat nyt lähinnä ympäristöön kuin ihmisten terveyteen. Kadmium kertyy eliöihin, kalassakin maksaan, mutta tässä vaiheessa vaikutukset ihmisiin on aika teoreettisia, pohtii Suomen Ympäristökeskuksen erikoistutkija Jaakko Mannio.

Lisäksi Talvivaaran kipsisakka-altaassa on lukuisia muita raskasmetalleja, muiden muassa arseenia ja sinkkiä.