Sisäministeriö valmiudessa Talvivaaran vuoksi

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) pitää Talvivaaran tilannetta erittäin huolestuttavana. Tieto vuodon alkamisesta uudestaan pohjoisen suuntaan, on Räsäsen mukaan vakavasti otettava merkki siitä että toimenpiteitä paikan päällä tulisi tehostaa.

Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas 8. marraskuuta 2012. Bentoniittimattoja kuljetettiin sakka-altaan keskellä olevaan vuotokohtaan. Kuva: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

- Vuoto olisi saatava tukittua mahdollisimman nopeasti. Sisäministeriö ja pelastuslaitos ovat jatkuvassa valmiudessa ja seuraavat tilanteen kehittymistä ja antavat kaiken tarvittavan virka-avun toiminnasta vastaaville, sanoo sisäministeri Päivi Räsänen (kd.).

Lain mukaan tilanteen johto kuuluu ELY-keskuksen ympäristöviranomaisille. Sisäministeriön alaisuuteen kuuluva pelastuslaitos antaa apua virka-apupyynnön perusteella.

Paikalla on kuusi pelastuslaitoksen venettä ja käytössä on ollut myös pelastuslaitoksen vedenalainen kamera. Lisäksi pelastuslaitos on välittänyt virka-apupyynnön puolustusvoimille.

Ministeriö ei suunnittele johtovastuun ottamista

Sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja Pentti Partanen täsmentää, että sisäministeriö antaa tässä vaiheessa kaikkea mahdollista apua mitä siltä pyydetään. Ministeriö ei ole Talvivaarassa esimerkiksi ottamassa tilannetta omiin ohjiinsa.

- Jos tilanne olisi sen tyyppinen, että se aiheuttaisi välitöntä vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle tai vaatisi muuten erittäin nopeita toimia, niin silloin olisi kyse pelastustoimen johtovastuulle kuuluvasta tilanteesta, sanoo Partanen.

Hänen mukaansa Talvivaarassa on kyse ympäristön turvaamisesta, jolloin viranomaisvastuu ja vaatimusten asettaminen yritykselle kuuluu ympäristöviranomaisille.

Kipsisakka-allas vuotaa edelleen

Talvivaaran kipsisakka-altaasta on vuotanut Vuoksen vesistöalueelle lauantaina 3 000 - 5 000 kuutiometriä jätevettä tunnissa.

Jos vuodon tukkimisessa ei onnistuta, tyhenee kipsisakka-altaan ensimmäinen vaihe nykyisellä vuotovauhdilla sunnuntai-iltaan mennessä.

Talvivaara rakentaa parhaillaan lisävaroallasta jätevesille. Altaan padon ensimmäinen vaihe pitäisi saada valmiiksi tänä iltana, minkä jälkeen yhtiöllä pitäisi olla riittävästi allastilaa vuotoveden pitämiseksi kaivosalueella.

Ympäristövahinkojen rajoittamiseksi rakennettava varoallas on maapohjainen kuten muutkin jälikäsittelyaltaat.

Myös pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan on vähäistä vuotoa, joka kuitenkin saadaan pumpattua takaisin altaaseen ja loput ohjataan jälkikäsittely-yksiköille varastoitavaksi.