Tutkimus selvitti, miksi eteläinen napajäätikkö kasvaa vaikka ilmasto lämpenee

Eteläinen napajää laajenee, mutta tämäkin on seurausta ilmaston lämpenemisestä, toteavat brittitutkijat. Satelliittimittaukset ovat antaneet ratkaisun tutkijoita ihmetyttäneeseen ja ilmastonmuutoksen epäilijöitä ilahduttaneeseen ilmiöön.

luonto

Eteläinen napajää on laajentunut monien vuosien ajan, vaikka maapallon ilmasto lämpenee. Ilmastonmuutoksen epäilijät ovat saaneet tästä tukea uskolleen. Brittitutkijat sanovat nyt ratkaisseensa arvoituksen.

Brittiläinen napa-alueita tutkiva British Antarctic Survey on hyödyntänyt yhdysvaltalaisten sotilassatelliittien mittaustietoja vuosilta 1992 – 2010. Tulokset osoittavat, että ilmastonmuutos on uskottuakin monimutkaisempi ilmiö. Etelänavalla ilmaston lämpeneminen vaikuttaa aivan eri tavalla kuin pohjoisnavalla.

Eteläinen napajäätikkö kasvaa, joskin kasvun nopeus on vain viidesosa siitä, millä vauhdilla pohjoisnapa sulaa. Etelänapajään pinta-ala on kasvanut vuosittain noin 17 000 neliökilometriä, mikä vastaa noin promillea koko jäätikön pinta-alasta.

Tutkimustulosten mukaan eteläinen napajäätikkö muuttuu eri alueilla hyvin eri tavoin. Eräillä alueilla trooppisilta seuduilta puhaltavat lämpimät tuulet ovat voimistuneet. Näillä seuduin merijää sulaa hyvin nopeasti.

Esimerkiksi Etelä-Amerikan suunnalla oleva Bellingshauseninmeri sulaa yhtä nopeasti kuin Pohjoinen napajää.

Tietyillä alueilla voimistuneet tuulet levittävät rannikon jäätä laajemmalle alueelle, mikä näkyy jäätikön laajenemisena.

Tutkijat uskovat molempien napa-alueiden muuttumisen vaikuttavan huomattavasti maailmanlaajuisiin merivirtauksiin, mutta muutosten laadusta ei ole vielä tietoa.

British Antarctic Surveyn tutkija Paul Holland toteaa, että uudet tutkimustulokset ovat linjassa ilmaston lämpenemistä koskevien teorioiden kanssa.

Tutkimus on julkaistu Nature Geoscience -tiedelehdessä ja siitä uutisoi The Guardian.