yle.fi-etusivu

ELY: Talvivaaran lähivesiä ei saisi käyttää

Talvivaaran lähimpien vesistöalueiden asukkaita, kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä suositellaan pidättäytymään vesistöjen talousvesi- ja virkistyskäytöstä. Suosituksen tarkoituksena on varotoimena ehkäistä mahdollisten terveyshaittojen syntymistä.

Kotimaa
Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas
Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas kuvattuna maanantaina.Lehtikuva

Kainuun ELY-keskus ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on antanut maanantaina Talvivaara Sotkamo Oy:n kipsisakka-altaan vuodon ja sen aiheuttamien vesistövaikutuksien takia käyttösuosituksia lähivesille.

Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpuron, Salmisen ja Kalliojärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 3 km) sekä Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoen, Ylä-Lumijärven ja Kivijärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 7 km) alueiden asukkaita, kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä suositellaan pidättäytymään vesistöjen talousvesi- ja virkistyskäytöstä.

Vesistä pyydettyjen kalojen käytölle ei ole tarpeen antaa tässä vaiheessa käyttörajoituksia.

Suosituksen tarkoituksena on varotoimena ehkäistä mahdollisten terveyshaittojen syntymistä.

Vesien laadun tarkempien analyysitulosten ja arvioitujen muutosten pohjalta ympäristöja terveydensuojeluviranomaiset tulevat myöhemmin antamaan mahdollisia käyttösuosituksia siinä laajuudessa kuin niihin katsotaan olevan tarvetta.

Aiemmat vedenkäyttösuositukset Kivi-ja Kalliojärven vedenkäytöstä ovat edelleen voimassa.

THL: Suositukset voimassa toistaiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tarkennetaan Yle Uutisille, että talous- ja virkistysveden käyttörajoitukset ovat voimassa toistaiseksi eikä niihin ole tulossa tiukennuksia ellei viranomaisten mittauksissa paljastu uusia päästölukemia.

Tällä hetkellä käyttösuosituksessa mainittujen vesistöalueiden vettä ei saa juoda, eikä käyttää ruuanlaittossa edes keitettynä. Vettä ei saa myöskään käyttää saunavetenä. Kalastuskieltoa tai uintikieltoa ei myöskään THL:n mukaan toistaiseksi ole tulossa.