Poliisi aloitti jälleen rikostutkinnan Talvivaarasta

Oulun poliisin talousrikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan oma-aloitteisesti Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta. Talousrikosyksikkö tutkii Talvivaaraa tällä hetkellä kolmesta eri epäillystä ympäristörikoksesta.

Kotimaa
LKS 20121112  Talvivaaran kaivoksen Vuoksen suunnan varoaltaiden rakentaminen on käynnissä.
Talvivaaran kaivoksen Vuoksen suunnan varoaltaan rakentamista. Varoaltaan reuna nousee vielä kaksi metriä. Altaan laajuus on noin 30 hehtaaria.STR / LEHTIKUVA Kimmo Rauatmaa

Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on hankkimiensa alustavien selvitysten perusteella oma-aloitteisesti aloittanut esitutkinnan Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueella tapahtuneesta kipsisakka-altaan vuodosta.

Poliisin tiedotteen mukaan esitutkinnassa pyritään selvittämään vuotoon johtaneet syyt sekä vuodosta mahdollisesti aiheutuneet ympäristövahingot ja ympäristön, erityisesti vesien, mahdollinen pilaantuminen.

Esitutkinta suoritetaan samanaikaisesti Kainuun ELY-keskuksen elokuussa 2011 tekemän ilmoituksen perusteella käynnistetyn esitutkinnan yhteydessä.

Rikosnimikkeenä on ympäristön turmeleminen, mutta se voi muuttua esitutkinnan edetessä. Poliisi ei tässä vaiheessa voi esittää arviota esitutkinnan valmistumisesta.

Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksiköllä on tällä hetkellä kolme eri epäiltyä ympäristörikosta tutkittavana koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n toimintaa.

Poliisin mukaan kipsisakka-altaan vuodon johdosta ei siis tarvitse poliisille toimittaa erillisiä tutkintapyyntöjä, vaan asia tutkitaan tarvittavalla laajuudella poliisin toimesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Poliisi ilmoittaa, että esitutkinnan etenemisestä ja tuloksista jatkossa tiedotetaan harkinnan mukaan eikä tässä vaiheessa esitutkintaa ole muuta tiedotettavaa.