1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Joka viides hyväksyy lapsen laittoman kurituksen

Poliisiammattikorkeakoulun laajan kyselytutkimuksen mukaan vakava väkivalta, kuten lapsen lyöminen, on harvinaista, mutta lievempää väkivaltaa joutuu kokemaan yllättävän moni lapsi.

Kotimaan uutiset
Aikuinen puristaa lasta kainalosta.
Yle

Joka viidennen vanhemman mielestä lasta voi kasvattaa myös tukistamalla tai luunapin voimin, vaikka kuritus on lailla kiellettyä. Lapsia kuritetaan yleisesti kaikenlaisissa perheissä vanhempien tulo- tai koulutustasosta riippumatta.

- Joka toista alle 13-vuotiasta lasta on tutkimuksemme mukaan kuritettu fyysisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yli 3 000 vanhempaa, kertoo erikoistutkija Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulusta.

- Joka viidennen vanhemman mielestä on ihan sopivaa, että lasta ristiriitatilanteissa tukistetaan tai läimäytetään, vaikka kaikki tietävät, että ne ovat lailla kiellettyjä.

Leikki-ikäisten kaltoinkohtelu tavallisinta

Noora Ellosen mielestä on huolestuttavaa, että eniten kuritusväkivaltaa kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin.

- Vaikka vanhemmista saattaa tuntua, ettei pieni tukistus ole mitään, niin siitä voi tulla särö lapsen kehitykseen.

- Alle koulu-ikäisen persoonallisuus kehittyy voimakkaasti ja kaikenlainen kaltoinkohtelu on riski lapsen kehitykselle, sanoo Ellonen.

Laki kieltää kaiken lapseen kohdistuvan fyysisen väkivallan. Lapsella on lain mukaan oikeus samanlaiseen koskemattomuuteen kuin aikuisillakin.

- Lapsen kurittaminen tuottamalla hänelle kipua esimerkiksi luunapilla täyttää lähtökohtaisesti pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkit.

Ydinperheissä kuritetaan uusperheitä yleisemmin

Kuritusväkivaltaa käytetään kaikenlaisissa perheissä vanhempien tulotasosta tai koulutuksesta riippumatta.

- On yllättävää, että niin sanotuissa ydinperheissä lapsia näytetään kuritettavan jopa useammin kuin uus- tai yksinhuoltajaperheissä.

- Osasyy tähän saattaa olla vanhempien väsymys ja stressi. Uhmaikäisen lapsen kanssa ei aina ole helppoa olla kärsivällinen.

Noora Ellosta harmittaa, että esimerksi kodinhoitoapu näyttää karkaavan lapsiperheiltä aina vain kauemmas. Myös jonot perheneuvoloihin ovat tuskastuttavan pitkiä.

- Tällä hetkellä pienten lasten vanhemmilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia saada kunnalta kotiapua, vaikka esimerkiksi sairastelun takia akuutti apu olisi tarpeen.

Yhteiskunta asettaa Ellosen mielestä vanhemmuudelle ja kasvatukselle yhä kovempia paineita.

- Vanhempia pitäisi tukea arjessa ja perhekriiseissä, jotta paineet eivät purkaudu lasten kaltoinkohteluna.

Lue seuraavaksi