Talvivaaran ympäristövaikutukset pahenevat

Raskasmetallit kuormittavat ympäristöä sekä kaivoksen etelä- että pohjoispuolella. Säteilyhaittoja ei ole toistaiseksi havaittu, vaikka uraanin pitoisuus on edelleen korkea kipsisakka-altaasta vuotavassa vedessä.

Kotimaa
Kartta
Jyrki Lyytikkä / Yle uutisgrafiikka

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Talvivaaran vuodon aiheuttamat ympäristöhaitat ovat lisääntyneet viime viikosta. Uusista mittauksista selviää, että etenkin eteläinen alue on kuormittunut pahasti, mutta myös kaivoksen pohjoispuolella haitat ovat suuria.

Talvivaaran eteläpuoliselle alueelle on päässyt runsaasti raskasmetalleja. Vaarallista on varsinkin nikkeli, jonka määrä ylittää eliöille haitallisen tason vielä Kivijärvessä saakka. Pohjoisen suuntaan vaikutukset ulottuvat Kolmisoppijärveen asti.

Hyvän vertailukohdan tarjoaa vuonna 2011 suurimmat nikkelipäästöt Suomessa aiheuttanut Viikinmäen puhdistamo Helsingissä. Se laski mereen viime vuonna runsaat 900 kiloa nikkeliä, kun Kivijärveen oli kulkeutunut saman verran jo sunnuntai-iltaan mennessä.

Suomen ympäristökeskusta huolestuttavat myös eri aineiden yhteisvaikutukset, jotka selviävät vasta ajan mittaan.

- Talvivaaran lähijärvien tilanne ei ollut hyvä edellistenkään päästöjen johdosta, kuvaili projektipäällikkö Timo Jouttijärvi iltapäivän tiedotustilaisuudessa.

Mitattujen pitoisuuksien perusteella voi ilmetä kalakuolemia. Vesistövaikutukset ulottuvat myös muun muassa kasveihin, leviin ja pohjaeläimiin.

Uraanista ei säteilyvaaraa

Säteilyturvakeskuksen mukaan kipsisakka-altaasta purkautuneesta uraanipitoisesta vedestä ei ole aiheutunut säteilyhaittoja. Pitoisuudet kaivosalueen ulkopuolella ovat niin pieniä, ettei säteilystä ole vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

- Haittoja tulee siinä vaiheessa, jos uraani kulkeutuu alueille, joissa se joutuu juomaveteen, kertoi STUKin pääjohtaja Tero Varjoranta.

Kaivosalueelle vuotava vesi sisältää edelleen runsaasti uraania: pitoisuus on noin 100–200 becquereliä litraa kohden. STUKin suosituksen mukaan juomavetenä ei pitäisi käyttää vettä, jossa uraanipitoisuus ylittää kolme becquereliä litrassa.

STUK rauhoittelee, ettei haitallista säteilyannosta saa esimerkiksi suihkun tai saunomisen yhteydessä.