Greenpeace haluaa Suomeen energiavallankumouksen

Ympäristöjärjestön näkemyksen mukaan Suomi voisi pyöriä vuonna 2050 ilman ydinvoimaa ja nykykulutukseen nähden murto-osalla fossiilisia polttoaineita. Energiatehokkuutta on lisättävä merkittävästi ja tuulivoiman on noustava sähköntuotannon kivijalaksi.

Kotimaa
Sataman alueella oleva tuulimylly.
YLE / Petri Puskala

Eri puolilla maailmaa mietitään kuumeisesti, miten ihmisten kuluttama energia voidaan tuottaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Maanantaina ympäristöjärjestö Greenpeace julkaisi oman näkemyksensä siitä, millaisen energiavallankumouksen Suomi tarvitsee ja miksi.

- Nykymenolla ilmasto lämpenee ainakin 4-5 astetta. Se on ilmastonmuutoksen kannalta katastrofi. Meidän pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti, perustelee Greenpeacen johtava energia-asiantuntija Sven Teske.

Irti tuontipolttoaineiden hintasirkuksesta

Teske vakuuttaa energiavallankumouksen vahvistavan öljystä, kivihiilestä ja maakaasusta riippuvaisten maiden taloutta.

- Uskomme fossiilisten polttoaineiden kallistuvan tulevaisuudessa ja se on uhka taloudelle. Suosimme uusiutuvia energianlähteitä, jotka eivät tarvitse polttoainetta biovoimaloita lukuun ottamatta. Ne suojaavat valtioita fossiilisten polttoaineiden hinnanvaihteluilta. Uusiutuva energia on myös hieman työvoimavaltaisempaa, eli luo lisää työpaikkoja.

Ei ydinvoimalle – lisää tuulivoimaa ja energiatehokkuutta

Suurimmat erot ympäristöjärjestön tavoitteiden ja vallitsevan kehityksen välillä Teske tiivistää seuraavasti.

- Haluamme eroon ydinvoimaloista nykyisten laitosten käyttöiän päättyessä. Haluamme enemmän tuulivoimaa, hieman enemmän biomassaa ja enemmän energiatehokkuuden parantamista. Haluamme myös jossain määrin lisää aurinkovoimaa.

Greenpeacen visioissa vuonna 2050 Suomessa pitäisi olla tuulivoimaloita 32 000 megawatin edestä. Vuonna 2011 tuulivoimaloiden teho oli 200 megawattia. Suomeen tällä hetkellä suunniteltavissa tuulipuistoissa yhden tuulimyllyn teho on muutamia megawatteja, eli myllyjä tarvitaan vähintään tuhansia, tekniikan kehityksestä riippuen. Myös energian tuottamisen periaatteet on pistettävä uusiksi.

- Nykyisen energiajärjestelmän perusta on ydinvoimaloiden jatkuva sähköntuotanto, jonka päälle muut tulevat. Me laitamme tuulienergian keskiöön ja täytämme tuulettomien aikojen tarpeen biomassalla, vesivoimalla ja muilla uusiutuvilla energianlähteillä, Teske sanoo.

Tuulivoiman raju lisäys vaatisi myös joustavuutta sähköverkoilta ja uusia tapoja varastoida energiaa niinä hetkinä, kun tuotanto ylittää kysynnän.

Ympäristö- ja terveyshaittojen pitää näkyä hinnassa

Kun puhutaan uusiutuvasta energiantuotannosta, teollisuutta, energiayhtiöitä ja tavallisia kotitalouksia huolettaa raha. Tesken mielestä energian nykyinen hinnoittelu on epäreilua ympäristöystävällisiä tuotantomuotoja kohtaan.

- Ydinvoimaa tuetaan raskaasti suoraan ja epäsuoraan. Fossiilisten polttoaineiden hintaan eivät sisälly ilmastonmuutoksen aiheuttamat kustannukset. Energiasta maksettavan hinnan pitäisi sisältää myös sen haitat ympäristölle ja terveydelle. Jos hinta laskettaisiin näin, uusiutuva energia olisi paljon halvempaa, kuin vanhat energiamuodot.

Saksalainen insinööri Sven Teske on uusiutuvan energian kokenut lobbari. Vuonna 2011 häntä kritisoitiin rooleistaan sekä hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tieteellisen raportin kirjoittajana, että ympäristöjärjestön edustajana.

Greenpeacen Energy [r]evolution kampanja sisältää maailmanlaajuisen raportin lisäksi raportit maanosittain ja maittain. Suomen raportti julkaistiin englanniksi (siirryt toiseen palveluun) 12.11.2012 ja laajempi suomenkielinen (siirryt toiseen palveluun) versio 7.2.2013.