Talvivaaran kipsisakka-allas vuotaa yhä

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen allasvuoto kaivosalueelle jatkuu. Vuodon tukkimista jatketaan niin kauan kuin on tarpeellista, sanoo Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Kotimaa
Ilmakuva kipsisakka-altaasta.
Talvivaaran kipsisakka-allas.Talvivaara

Ulosjuoksutusta kaivosalueen ulkopuolelle ei ole käynnissä.

- Vaurioituneesta allaslohkosta kaikki pystytään pitämään kaivosalueella, sanoo Nissinen.

Talvivaara on laskenut vaurioituneen kipsisakka-altaan sisältöä neljännen turvapadon taakse "yön yli", kertoo Nissinen. Pato valmistui maanantaina aamulla.

- Tuolloin sinne alettiin tasata nestettä jo olemassaolleiden kolmen turvapadon takaa, sanoo Nissinen.

Maanantainen viranomaistiedottaminen oli tarpeellista ympäristökriisin haittavaikutusten valottamiseksi, sanoo Nissinen.

- Kuten yhtiö eilen sanoikin, Talvivaara on pahoillaan lähiasukkailleen aiheuttamista haitoista.