Kuopio ottaa säästöt kouluverkosta - Airakselan kylältä ei ymmärrystä heru

Kuopio ottaa kouluverkostonsa jälleen tarkasteluun. Lakkautusuhka kohdistuu tällä hetkellä ainakin Airakselan kouluun Karttulassa. Jos koulu loppuu, kylällä tehdyt investoinnit menevät airakselaisten mielestä hukkaan.

Kuva: Juhani Forsman / Yle

Airakselan koulu on kaksikerroksinen jyhkeä kivirakennus, jossa on lisäsiipi. Rakennuksen katto hohtaa uutuuttaan. Uusi katto on yksi asia, joka kismittää kylän vanhempia. Airakselassa ei ymmärretä, miksi koulu on lopettamisuhan alla, vaikka muitakin satsauksia on tehty; viipalelaajennus ja kilometrin verran kevyenliikenteen väylää.

Yksi kyläläisistä ja omien lastensa lähikoulua puolustavista on Petteri Heikkinen.

- Olemme ihmeissämme. Ensimmäinen kysymys on, minne lapset sijoitetaan? Kuopion eteläpuolen koulut ovat aikalailla täynnä, Heikkinen ihmettelee.

Myös kymmenen uuden esikoululaisen kohtalo kahden vuoden kuluttua mietityttää perheenisää. 

Ensimmäinen kysymys on, minne lapset sijoitetaan.

Petteri Heikkinen

Airakselan kylällä arvioidaan myös, onko koulun mahdollinen lakkauttaminen loppuun asti mietitty. Onko opetus isommassa yksikössä tehokkaampaa? Entä koulukyydit? Kuinka kaikki järjestetään?

Kylällä on vahva usko tulevaisuuteen. Lapsia riittää koulutielle vastaisuudessakin. Alueen vetovoimaa lisää Matkuksen kauppakeskus Ikeoineen.

Kaupungin perusteena muun muassa opetuksen taso

Kuopion kaupungin perusopetusjohtaja Kari Raninen vastaa Airakselan kylän asukkaiden kysymyksiin. 

Myös kaupunki näkee, että Kuopion eteläpuolinen alue on edelleen kehittyvä alue. Siksi uuden koulun rakentaminen Hiltulanlahteen on varteenotettava vaihtoehto Kuopion kouluverkkoa mietittäessä.

- Airakselan koulun oppilaat eivät välttämättä siirry Hiltulanlahteen vaan tässä suunnitelmassa lähin koulu on Vehmasmäessä, Raninen kommentoi.

Tarkoitus myös on, että oppilaat pääsisivät uudessa koulussa ikätasoiseen ryhmään

Kari Raninen

Vehmasmäen koulu on suhteellisen täynnä, mutta tilannetta on haarukoitu niin, että Airakselan koulun oppilaat mahtuisivat sinne.

Toinen painava peruste päätökselle on lasten opetuksen laadun parantuminen siirron myötä.

- Sekä Airakselassa, että Hirvilahdessa kaksi opettajaa opettaa kuutta ikäryhmää. Kahdelle opettajalle on tässä tilanteessa liikaa töitä ja tarkoitus myös on, että oppilaat pääsisivät uudessa koulussa ikätasoiseen ryhmään, Raninen sanoo.

Esikoulu jäänee Airakselaan

Tämänhetkisen arvion mukaan esikoulu sen sijaan jää Airakselaan. Päivähoidolla on käytössään uusi hyväkuntoinen rakennus, ja esiopetus tullaan järjestämään siellä.

Myöskään mittavat investoinnit eivät ole menneet perusopetusjohtaja Kari Ranisen mielestä hukkaan.

- Joka tapauksessa rakennus on säilytettävien joukossa ja uusi katto ainakin turvaa sen, ettei rakennus mätäne käsiin.

Millaista toimintaa Airakselan koulussa järjestetään jää nähtäväksi. Koulussa on tällä hetkellä noin 20 oppilasta. Hirvilahden koulussa oppilaita on noin 30. 

Valtakunnallisessa vertailussa Kuopion koulujen tilanne on kuitenkin vielä hyvä. Opetuksen määrä, luokkakoot ja opetuksen kustannukset ovat keskiarvoa paremmassa jamassa samankokoisten kaupunkien vertailussa.