Talvivaara antoi selvityksensä

Kaivosyhtiö on antanut Kainuun ELY-keskukselle vaaditut selvitykset jätevesivuodostaan. Selvitysten pohjalta päätetään, voidaanko metallitehdas käynnistää uudelleen vai ei.

Kotimaa

Metallitehtaan uudelleen käynnistämisen ehtona on se, että käynnistämisestä ei aiheudu vaaraa ympäristölle, sanoo ylitarkastaja Unto Ritvanen Kainuun ELY-keskuksesta.

- Edellytys on se, että vesitase on hallittava. Talvivaaran on pystyttävä osoittamaan, että voimassa olevaa ympäristölupaa kyetään noudattamaan.

Ritvanen ei suoraan kytke vuotavaa kipsisakka-allasta käynnistyslupaan liittyväksi. Vuodon syiden on kuitenkin oltava selvillä.

- Vuotavaa allasta ei välttämättä kierrossa tarvita. Se, miksi altaan jätevesi on paljon happamampaa kuin on määritelty, pitää selvittää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on tiedettävä, mitä vesiä altaisiin on johdettu.

Talvivaaran kaivokselta ei kommentoitu vielä aiemmin jäteveden pH:n laskun syitä. Se on kuitenkin todettu, että valmius tehtaan käynnistämiseen on olemassa.

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin puolitoista viikkoa sitten vuoto. Jätevettä on siitä asti valunut maastoon kaivoksen alueella, mutta pieni osa vedestä on myös päätynyt kaivoksen ulkopuolelle.