ELY-keskus: Talvivaara pysyy yhä kiinni

Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran selvitykset metallitehtaan käynnistämisestä ovat riittämättömiä.

Kotimaa
LKS 20121112  Talvivaaran kaivoksen Vuoksen suunnan varoaltaiden rakentaminen on käynnissä.
Talvivaaran kaivoksen Vuoksen suunnan varoaltaan rakentamista. Varoaltaan reuna nousee vielä kaksi metriä. Altaan laajuus on noin 30 hehtaaria.STR / LEHTIKUVA Kimmo Rauatmaa

Kainuun ELY-keskus on alustavasti tutustunut Talvivaaran toimittamiin lisäselvityksiin metallitehtaan käynnistämisestä. ELY-keskus pyytää Talvivaaralta tarkennuksia kaivosalueen vesivarastojen purkamisesta ja kipsisakka-altaan turvallisuusselvityksestä.

Talvivaaran on toimitettava lisäselvitys Kainuun ELY-keskukseen torstaihin mennessä.

Kipsisakka-altaan vuoto Talvivaaran kaivosalueella on vähenemässä. Kipsisakka-altaan vuotava lohko on tyhjenemässä. Vuotovedet ovat pysyneet kaivosalueella lukuun ottamatta viime yönä tapahtunutta lyhytaikaista vuotoa, jossa etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan pääsi tämän hetkisen arvion mukaan noin 2 000 kuutiometriä vuotovettä.