Syke: Metallipäästöt voivat aiheuttaa kalakuolemia Talvivaarassa

Suomen ympäristökeskus on havainnut haitallisia metallipäästöjä. Seurauksena on oletettavasti kalakuolemia ainakin Kivijärvessä.

Kotimaa
Kartta talvivaaran ympäristöstä
Yle / Uutisgrafiikka

Talvivaaran kaivokselta on sunnuntain aikana päässyt ympäristöön merkittäviä määriä haitallisia metalleja. Päästöt voivat aiheuttaa paikallisia kalakuolemia.

Aineet kulkeutuivat vesistöön pulssimaisena päästönä, joka on nyt jo vähentynyt. Hetkellisesti päästö oli kuitenkin niin suuri, että sillä on välittömiä myrkyllisiä vaikutuksia eliöstölle.

Suomen ympäristökeskus kertoo havainneensa erityisesti kadmiumin, alumiinin ja uraanin pitoisuuksien kasvaneen huomattavasti aiemmin havaitun nikkelin lisäksi.

Tiistai-iltaisen tiedotustilaisuuden avasi Ympäristökeskuksen vesikeskuksen johtaja Seppo Rekolainen kertomalla, että nyt on saatu sunnuntaina otettujen näytteiden tuloksia Vuoksen vesistöalueelta sekä saatu mitattua tietoa muistakin aineista kuin nikkelistä ja uraanista, joista kerrottiin jo eilen.

Syke: Kadmiumin, alumiinin ja uraanin pitoisuudet myrkyllisiä

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jaakko Mannio kertoi, että löydettyjen aineiden kulkeutumisesta ja pitoisuuksista on saatu uutta tietoa .

Hänen mukaansa aineista voidaan todeta, että kadmiumin, alumiinin ja uraanin pitoisuudet ovat sellaisia, että ne ovat eliöille myrkyllisiä. Lyijyä, arseenia ja kuparia ei sen sijaan juuri ole löytynyt tai pitoisuudet ovat pieniä.

Mannio totesi, että alumiinin määrä oli yllätys, sitä on siinä määrin, että kalakuolemia on odotettavissa.

- Nuo pH-arvot ovat juuri sellaisia, että ne valitettavasti saostuvat kalojen kiduksiin, eli tuo pulssi oli kaloille myrkyllinen. Kivijärvessä on odotettavissa paikoitellen vakavia kalakuolemia. Toistaiseksi on aikaista arvioida, mitä Laakajärven pohjoispuolella tapahtuu, hän kuvaili.

Stuk: Uraanipitoisuus noussut, mutta ei välitöntä vaaraa

Säteilyturvakeskus on havainnut uraanipitoisuuden nousseen moninkertaiseksi suositusarvoon verrattuna, kertoi keskuksen johtaja Tero Varjoranta tiedotustilaisuudessa

Arvo on Lumijoessa noussut 350 mikrogrammaan litrassa, kun suositusarvo on 100 mikrogrammaa.

Varjoranta painotti, ettei uraanimäärä aiheuta välitöntä terveysvaaraa ihmisille.

Stuk saa asiasta lisätietoja huomenna keskiviikkona.