Sotkamon kunnanvaltuusto otti kantaa Talvivaaran toimintaan

Sotkamon kunnanvaltuusto kuuli tiistai-iltana Talvivaara Oyj:n edustajia infotilaisuudessa, jossa valtuutetut saivat esittää kysymyksiä yhtiön edustajille.

Talvivaara

Tapaamisen jälkeisessä kannanotossa Sotkamon kunnanvaltuusto toteaa, että Talvivaaran turvallinen toimintavarmuus ja teknologiat on viivyttelemättä saatettava siihen tilaan, ettei toiminnasta aiheudu enään haittaa alueen ihmisille, ympäristölle tai elinkeinoille.

Luottamus kuntalaisiin päin on palautettava tekojen kautta. Talvivaaran toiminnan jatkamiselle on löydettävä kestävät periaatteet ja käytännön toimet.

Talvivaaran tulee kantaa toiminnanharjoittajana täysi vastuu aiheuttamistaan vahingoista.

Talvivaaraa valvoville viranomaisille on saatava tarpeellinen määrä resursseja riittävän ja puolueettoman valvonnan sekä raportoinnin hoitamiseen. Uskottavuus toimivaan valvontaan on palautettava, linjasi kunnanvaltuutosto.