Paniikkihäiriöisten ja masentuneiden lapset alttiita sairastumaan

Paniikkihäiriöisten vanhempien lapsilla havaittiin tavallista enemmän muun muassa paniikkihäiriöitä ja pakko-oireita. Masennus liittyi puolestaan kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja päihdeongelmiin.

tiede

Uuden tutkimuksen mukaan vanhempien mielenterveysongelmat voivat heijastua perheen lasten mielenterveyteen. Lääkärien olisikin hyvä huomioida myös lasten mahdolliset oireet hoitaessaan vanhempien ongelmia. American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 14-vuotiaiden lasten ja nuorten kymmenvuotiseen seurantaan. Osa lapsista tuli perheistä, joissa vanhemmat sairastivat paniikkihäiriötä, masennusta tai kumpaakin. Kun näitä lapsia verrattiin lapsiin, joiden vanhemmilla ei ollut mielenterveysongelmia, paniikkihäiriöisten vanhempien lapsilla oli selvästi enemmän ahdistuneisuushäiriöitä, masennusta, paniikkihäiriöitä, sosiaalisia pelkoja ja pakko-oireita.

Vanhemman masennus liittyi puolestaan suurempaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön, päihdeongelmien, masennuksen ja käytöshäiriöiden riskiin. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin etenkin vanhempien masennuksen suhteen. On myös viitteitä siitä, että lasten oireilu vähenee, kun vanhemman sairaus paranee. Tämän vuoksi vanhempien mielenterveysongelmia pitäisi hoitaa erityisen uutterasti.

Lähteet: Duodecim