Talvivaara: Kipsisakka-altaan vuoto tyrehtynyt

Kaivosyhtiön mukaan suurin osa altaasta vuotaneesta jätevedestä on pysynyt kaivosalueella neljännen turvapadon avulla.

Talvivaara
Talvivaaran kaivosyhtiö julkisti uusia kuvia Talvivaaran alueelta sunnuntailta 11. marraskuuta 2012 seuraavin kuvatekstein: Neljäs turvapato valmistui Talvivaaran eteläisen vesien jälkikäsittely-yksikön alueelle sunnuntaina. Turvapadossa on uutta, bentoniitilla eristettyä patovallia 600 metriä ja koko patoalueen leveys on 1,2 kilometriä ja padolle ryhdytään tasapainottamaan vesiä toisten turvapatojen takaa. Talvivaaralla on nyt turvapadoissa tilaa tarvittaessa kaikelle vaurioituneesta kipsisakka-altaan lohkosta vuotavalle vedelle. Vuotokohdan tukkiminen jatkuu silti edelleen kipsisakka-altaalla. Ulosjuoksutus etelään Lumijokeen lopetettiin kokonaan sunnuntai-iltapäivällä hämärän tultua. Turvapatoa on rakentanut sata työntekijää ja yli 50 koneyksikköä.
Talvivaara / Lehtikuva

Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan kipsisakka-altaan vuoto on tyrehtynyt keskiviikkona. Yhtiön viestintäpäällikön Olli-Pekka Nissisen mukaan kipsisakka-allas ei ole tyhjentynyt kokonaan vaan vuotokohta on pystytty eristämään.

- Näyttää hyvältä. Vuoto altaasta turvapadoille on tyrehtynyt lähes täysin. Kraateri, missä tämä vaurio on, on pystytty eristämään, sanoo Nissinen.

Suurin osa altaasta vuotaneesta jätevedestä on pystytty pitämään kaivosalueella neljännen turvapadon avulla, joka valmistui sunnuntaina. Tätä ennen altaan vettä juoksutettiin kaivosalueelta etelän suuntaan. Näille juoksutuksille ei ole enää tarvetta.

Nissisen mukaan yhtiö jatkaa tänään vuotokohdan eristämistä. Neljättä turvapatoa korotetaan loppuviikon ajan.

- Samaan aikaan jatketaan kalkituksia etelässä Lumijokeen ja pohjoisessa Salmisenpuroon ja Ylä-lumijärveen pH:n nostamiseksi ja metallien saostamiseksi.

Suomen ympäristökeskus kertoi tiistaina, että Talvivaaran kaivokselta on päässyt ympäristöön merkittäviä määriä haitallisia metalleja. Päästöt voivat aiheuttaa paikallisia kalakuolemia.